Burgemeester ergert zich aan pamflet Forza! over crisisopvang

 

Als je het opneemt voor je eigen inwoners, krijg je een brief van de burgemeester. Hierbij de brief van burgemeester Theo Weterings die hij vandaag stuurde naar onze fractievoorzitter. Laat u hem vooral even weten wat u ervan vindt.

Dat kan door hem een mail te sturen: T.weterings@haarlemmermeer.nl

 

Hieronder vindt u de open brief van burgemeester Weterings aan Paul Meijer. Onderaan deze brief vindt u de open brief die Paul Meijer op 1 oktober 2015 terugschreef aan de burgemeester:

Hoofddorp 30-09-2015

Geachte heer Meijer,

In deze open brief richt ik mij tot u als fractievoorzitter en leider van de politieke beweging Forza! Directe aanleiding van mijn actie is het pamflet van Forza!, op digitale wijze en op hard copy verspreid, over de opvang van vluchtelingen in de Expohal in Vijfhuizen. Dat pamflet bevat een aantal feitelijke onjuistheden. Ik verbaas me over deze fouten en het moet mij van het hart dat ik me ook erger aan de buitengewoon storende desinformatie.
De fractie van Forza! is net als alle andere fracties in de gemeenteraad volledig geïnformeerd over het type vluchtelingenopvang, namelijk crisisopvang voor maximaal 72 uur, dat sinds vrijdag 25 september aan de orde was in Vijfhuizen. U heeft daarover dinsdag 22 september een brief ontvangen van het college en ook tijdens de raadsessie van donderdag 24 september is hierover informatie met u gedeeld.
Forza! had dus kunnen weten welk type opvang in de Expohal zou worden georganiseerd, dat ik daartoe ben bevoegd en dat een burgemeester nooit – en ik dus ook niet – bij de bepaling van de locatie van crisisopvang omwonenden betrekt. Ook had Forza! kunnen weten dat ik eerst de omwonenden zou informeren over de locatie alvorens deze publiekelijk bekend zou worden gemaakt. Verder had Forza! uit de raadssessie kunnen opmaken dat op de fractie van Forza! na de gemeenteraad de aanpak van vluchtelingenopvang in Haarlemmermeer steunt.
Toch stelt Forza! in zijn pamflet direct al in de eerste zin dat de burgemeester van Haarlemmermeer de Expohal heeft aangewezen als noodopvang voor 400-600 vluchtelingen voor minimaal drie dagen en maximaal zes maanden. Ook de volgende zin bevat desinformatie want daarin staat dat de inwoners niet om hun mening zal worden gevraagd. Juist bij noodopvang gebeurt dat wél, evenals bij de eventuele vestiging van een asielzoekerscentrum (azc) in Haarlemmermeer. Het college vindt immers dat draagvlak van groot belang. Ook dat is een feit dat ook met uw fractie is gedeeld tijdens de raadsvergadering op 25 september. Ook wethouder Horn is hier op de informatieavond in Vijfhuizen uitvoerig op ingegaan. Toch staat in het pamflet ‘dat de burgemeester het belang van inwoners ondergeschikt heeft gemaakt aan de verkeerde sentimenten in de samenleving en hogere politieke belangen’.
Juist op dit gevoelige dossier is het van belang om volledige openheid te verschaffen om zodoende draagvlak te verwerven en eventuele zorgen weg te nemen in plaat van door desinformatie onnodige angst aan te wakkeren. Tijdens de goed bezochte informatieavond in Vijfhuizen afgelopen vrijdagavond heeft het college gepoogd deze maximale openheid te geven.
Wellicht ten overvloede: Forza! heeft het volste recht om ongeacht het item zijn mening kenbaar te maken. Maar als daarbij feitelijke onjuistheden worden verspreid, voel ik mij als burgemeester geroepen deze recht te zetten.

Theo Weterings

Met vriendelijke groet,
Burgemeester Theo Weterings

 

 

 

 

 

 

Op 1 oktober 2015 schreef Paul Meijer een openbrief terug aan de burgemeester:

 

Beste heer Weterings,

 

Bedankt voor uw open brief. U heeft gelijk.

De crisisopvang is juridisch iets anders dan de noodopvang en daar liggen ook verschillende processen aan ten grondslag. Omdat ons pamflet kort en krachtig moest zijn, hebben we er voor gekozen om er een eenduidige naam aan te geven. Voor onze inwoners is immers van belang om te weten dat  er een opvang voor vluchtelingen gaat komen, ongeacht de juridische constructie.
U zegt in uw brief dat inwoners inspraak gaan krijgen bij de komst van de noodopvang voor vluchtelingen en een mogelijke AZC. Dit is pertinent niet waar. Tijdens de voorlichtingsavond in Vijfhuizen heeft de wethouder op een vraag van een van de inwoners duidelijk geantwoord dat inwoners niets te zeggen hebben over het feit dat er noodopvang gaat komen en waar deze gaat komen, maar dat ze mee mogen denken over de randvoorwaarden. Dat noemen wij geen inspraak. Wij vinden dat inwoners dat recht wel zouden moeten hebben. Zij worden immers direct geconfronteerd met de gevolgen die een dergelijke opvang met zich meebrengt.
Een ander punt wat ons aan uw opstelling in het vluchtelingenvraagstuk stoort, is dat u heel duidelijk kant heb gekozen voor de inwoners die wel graag vluchtelingen willen opvangen. U wekt de indruk niet open te staan voor kritische geluiden. U bent burgemeester van alle inwoners van Haarlemmermeer; ook van de grote groep inwoners die geen vluchtelingenopvang bij hun in de buurt wensen. Forza! heeft er, als enige politieke partij in Haarlemmermeer,  voor gekozen om deze mensen een stem te geven in de lokale politiek, omdat deze mensen, in hun beleving, worden weggezet als zeurders, asocialen en xenofoben. Niet door u, maar wel door een deel van de mensen waar u zich bij heeft aangesloten. Vanuit democratisch oogpunt zou u juist moeten waarderen dat er een politieke partij is die opkomt voor hun belangen.

 

Forza! wil dat de discussie over de opvang van vluchtelingen samen met onze inwoners breed wordt gevoerd. Dus niet alleen maar in het Raadhuis, maar ook op de straten, pleinen, op het werk, in het buurthuis en in de kroeg. Iedereen heeft er een mening over. Bent u het niet met ons eens dat actieve democratie door middel van het publiek debat juist wordt bevorderd?
Met dit pleidooi voor het publiek debat eindigen wij dan ook onze brief en danken wij u voor uw aandacht.
Mocht u een mondelinge toelichting op deze brief willen dan staan wij daar altijd voor open.

 

Met vriendelijke groet,

Paul Meijer (Forza!) 

Paul Meijer
Forza!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.