Wij zijn Forza! Niet zij.

Hoofddorp, 26 november 2014

Enkele weken geleden besloten Kees van der Linden en Anneke van der Veer niet langer deel van de Forza! fractie in de Haarlemmermeerse gemeenteraad te willen uitmaken. Dat is uiteraard hun goed recht.
De redenen die zij hiervoor zeggen te hebben zijn echter twijfelachtig en bovendien in de loop van de tijd veranderd. Aanvankelijk was het omdat zij niet langer door één deur konden met Michel van Dijk, toen heette het dat er “vragen over de fractierekening van de vorige raadsperiode” waren en tenslotte in het Haarlems Dagblad van afgelopen zaterdag beschuldigden zij, via journalist Bart Boele, fractievoorzitter Paul Meijer klip en klaar van het laten verdwijnen van een bedrag van ruim tienduizend euro.

Strikt genomen hoeven opstappende raadsleden geen verantwoording af te leggen over hun beweegredenen. Het lijkt er op dat Van der Linden en Van der Veer er voor kozen om dit juist wel te doen teneinde politiek geloofwaardig te blijven. Voor zover zij dat ooit waren, immers beiden zijn in het verleden ook vertrokken bij VVD en D66, niet noodzakelijk in deze volgorde.

Wat hun geloofwaardigheid verder niet ten goede komt zijn, in het geval van Van der Linden, zijn nauwelijks zichtbare bijdragen -tenzij het om orde-, procedure-, of vormfouten gaat-. In het geval van Van der Veer maakte haar besluit om last-minute bij Forza! aan te haken, toen duidelijk werd dat zij op de VVD lijst geen verkiesbare plaats kreeg voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart dit jaar, ook geen erg betrouwbare indruk. Zowel binnen als buiten Forza! keken mensen hier vreemd van op en hadden in veel gevallen slechts 1 verklaring: Anneke was vastbesloten om het pluche te gaan bezetten! Voor welke partij maakte haar kennelijk niet veel uit.
Ook de verklaring dat beiden “de uitgangspunten van Fortuyn en Forza! nog altijd aanhangen” kan nauwelijks serieus genomen worden. Immers, geldt dit dan ook voor de VVD en D66 standpunten? In het raadhuis gaat bovendien een hardnekkig gerucht dat mevrouw Van der Veer de week voordat zij op de Forza! lijst kwam nog bij een Haarlemmermeerse andere partij “solliciteerde”. Zelf hoorde ik Kees van der Linden in de nacht na de verkiezingen verklaren dat hij “niets met Forza! mensen had”. Ook gebruikte hij in dat verband de kwalificatie “Tokkie partij”. Voor mij was en is het dus totaal ongeloofwaardig dat beiden ooit iets met Fortuyn of Forza! hadden, laat staan nog hebben, zo veel mag duidelijk zijn.

Enfin, wat ook hun beweegredenen mogen zijn, beiden hebben besloten om hun zetel te blijven bezetten, ondanks dat de kiezers overduidelijk niet voor hen kozen. Tijdens de verkiezingen in maart haalde Van der Veer 601 stemmen en Van der Linden 153. Vooral het laatste, lage getal is opmerkelijk voor een door de wol geverfd en bekend politicus als Van der Linden. Samen haalden ze dus 754 stemmen. De kiesdeler (het benodigde aantal stemmen voor het behalen van 1 zetel) bedroeg 1396. Er is geen universitaire graad in wiskunde nodig om te berekenen dat het aantal door Van der Linden/Van der Veer behaalde stemmen cijfermatig nauwelijks recht geeft op een halve zetel. Ter vergelijking: Anneke van der Helm met haar partij CDVP haalde 1280 stemmen, Rinus Beusenberg met zijn SRH 1392. Beiden hadden op basis van dit getal géén recht op een zetel. Slechts door een voor hen voordelige verdeling van het aantal reststemmen haalden beiden, met hun hakken over de sloot, alsnog een zetel in de gemeenteraad.

Met iets meer dan de helft van het aantal benodigde stemmen voor slechts 1 zetel bezetten Van der Linden en Van der Veer niet alleen onterecht 2 zetels, ook hun ideologische uitgangspunten zijn onduidelijk en onbetrouwbaar. Als zij inderdaad menen dat de uitgangspunten van Forza! het nog altijd waard zijn om verdedigd te worden en vertegenwoordiging in de Haarlemmermeerse raad verdienen, dan stellen zij terstond hun zetels ter beschikking aan de fractie van Forza!, die ze dan kan laten invullen door vertegenwoordigers van hun eigen partij.

Wij zijn Forza!
Niet zij.

 

Column geschreven door, maar namens alle leden van Forza! :

  • Bert De Ruiter
  • Jordy Schaap

Overige ondersteuningen en namen die hebben bijgedragen aan deze column zijn bekend bij zowel redacties als de fractie.