Forza is niet tegen buitenlanders

05-02-2014 – Column van lijsttrekker Paul Meijer

Forza! bestaat nu acht jaar en is al vier jaar de meest spraakmakende partij in de gemeenteraaad van Haarlemmermeer. Toch krijg ik regelmatig de vraag van mensen hier: “Paul, wat hebben jullie toch tegen die buitenlanders?”

Tijd dus om dat nog eens precies uit te leggen. Wat wij…nee laat ik voor mezelf spreken…wat ik tegen ‘die buitenlanders’ heb is dat we ze sinds ongeveer de jaren ’70 in veel te grote getalen in ons land hebben binnengelaten. ‘Die buitenlanders’ hebben zich volgens mij in die veertig jaar veel te weinig weten aan te passen aan de manier van samenleven in ons welvarende en beschaafde land. De feiten zijn dat ‘die buitenlanders’ ruim oververtegenwoordigd zijn in zowel de statistieken over verschillende categoriën misdaad als die over werkloosheid en aanspraken op onze sociale voorzieningen. Dat blijkt bij de 2e en 3e generaties weinig minder te worden en soms zelfs meer.

In het straatbeeld stoort het me dat de jongeren per nationaliteit samenklitten en dat met name de Marokkaanse jeugd er een handje van heeft zich bij plaatselijk overwicht vijandig en brutaal en soms beledigend of bedreigend op te stellen. Ik stoor me er enorm aan dat ze desgevraagd als verklaring voor hun hanggedrag geven dat ze gediscrimineerd worden, geen stages krijgen etcetera. En het stoort me ook (hoewel ik hierover heel anders denk dan Geert Wilders) zo vaak te moeten merken dat Moslims zich vanwege hun geloof in Mohamed en zijn boek superieur wanen aan ons kaaskoppen op moreel gebied, met hun vrouw-onvriendelijke hoofddoekjes en hun haat tegen homo’s.

Zo, dat is er uit. Dit gezegd hebbende wil ik hier wel een en ander aan toevoegen om onze houding ten opzichte van de gecompliceerde problemen rond ‘die buitenlanders’ te verduidelijken

Het is niet in eerste instantie de schuld van buitenlanders geweest dat zij hier zijn gekomen en het is niet alleen hun schuld dat het hen vaak zo slecht is vergaan. Wij Nederlanders hebben ook grote fouten gemaakt. Te beginnen met de oude industrieën die hoopten door goedkope arbeid van elders de concurrentie met lage lonen-landen aan te kunnen. Ze hebben de politieke elite overtuigd zonder het volk te raadplegen. Er waren overigens wijze en vooral dappere mannen die meteen waarschuwden dat de aanpassing allerminst eenvoudig zou zijn en dat het veel problemen zou gaan opleveren. Ik noem Willem Drees senior, oprichter van de PvdA en de op één na grootste Nederlander van de vorige eeuw. Ook D66 oprichter Hans Gruyters waarschuwde vroeg…en werd door zijn partij in een stille ban gedaan. En natuurlijk was daar onze grote schrijver W. F. Hermans die altijd gelijk had maar naar wie nooit geluisterd werd.

Toen de stroom buitenlanders goed op gang was ontfermden de linksen zich over hen. Links Nederland had nog maar net de oude kerken met bittere kritiek gesloopt of men verwelkomde kritiekloos de gedachtenwereld van de nieuwe instromers. Die doorgaans heel wat minder modern was dan die van de Nederlandse protestanten en katholieken. Alles namelijk om hen als kiezers in te lijven. Ze kregen gratis geld: uitkeringen natuurlijk maar ook subsidies voor de meest excentrieke hobbies, als het maar voor buitenlanders was. We hinderden de vanzelfsprekend moeilijke aanpassing door alle nieuwkomers met minachtende welwillendheid te benaderen. “A condescending attitude” noemen de engelsen dat. We verstopten de negatieve feiten over hun ontwikkeling en noemden wie daar iets van zei een ‘rascist’.

Hier is nu meer dan tien jaar geleden langzaam een eind aan gemaakt door het optreden van mijn politieke voorbeeld de grote Pim Fortuyn. Pim stond open voor alle mensen uit alle windstreken maar schroomde ook niet hen de waarheid te zeggen. Zijn boodschap werd vervalst door de gezamenlijke media en politieke concurrentie. Pim was een rascist, een narcist, een opportunist en een professor die niets wist. Toch zou, als Pim niet was doodgeschoten in 2002, zijn partij in één klap de grootste van het land zijn geworden. Het heeft niet zo mogen zijn en dat is jammer voor ons land en met name ook voor onze buitenlanders. Met Geert Wilders is er een heel andere politieke kracht opgestaan. Harder, minder verzoenend en zelden tot samenwerking bereid. Ik ken Geert en begrijp Geert maar Geert is geen Pim Fortuyn.

Pim had niet alleen scherpe kritiek omdat hij de waarheid zoals hij hem zag nooit voor zich kon houden. U weet nog wel: “Ik zeg wat ik denk.” Hij was altijd en met iedereen bereid tot dialoog. Hij zag ook in een open en eerlijk gesprek de oplossing en niet in het verbieden van boeken en klederdrachten. Hij wilde Moslimas verheffen en de bewoners van ghetto’s verdelen over andere stadsdelen en gemeenten om echt samenleven te bevorderen. Hij had respect voor religie zonder te menen dat iemand daarover de wijsheid in pacht kan hebben..

De traditie van Pim Fortuyn is de levende kern van Forza! Wij zijn geen haters en hebben niet snel een hekel. We laten onze ergernissen blijken als een vanzelfsprekend onderdeel van communicatie. We zijn bereid te luisteren, te leren en te accepteren dat ook anderen fouten maken en daarvan kunnen leren.

We hebben onze krachtige inzichten en overtuigingen maar staan open voor iedereen. Ook voor buitenlanders, ook voor mensen die zich moslim noemen. Wat wij verlangen is dat mensen die hier wonen meedoen in onze maatschappij. Dat ze beseffen een deel van de verantwoordelijkheid voor ons aller welzijn te dragen. Dat ze hun buren met respect behandelen, ook als er wat frictie is.

Als ‘die buitenlanders’ ons met dezelfde houding tegemoet willen treden dan is Forza! niet langer die partij met een hekel aan buitenlanders. Dan zijn wij de partij van de uitgestoken hand…zand erover… en samen verder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.