Politieke Boksring: Denise Abbas (D66) versus Paul Meijer (Forza!)

Bron: HCnieuws

HAARLEMMERMEER – In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart nemen verschillende kandidaten plaats in de politieke boksring van HCnieuws om een robbertje te debatteren over een actueel thema. Deze week neemt Denise Abbas (D66) het op tegen Paul Meijer (Forza!) over windmolens en duurzaamheid.
Denise Abbas: Ik heb je de afgelopen drie jaar leren kennen als een terriër. De ons allen bekende, sympathieke maar zeker ook onuitstaanbaar keffende vierbener, die acuut in de gierende stress schiet wanneer je op bepaalde knopjes drukt. Bijvoorbeeld het knopje ‘duurzaamheid’. Alsof hij een met ‘duurzaamheid’ besmet konijn uit een hol ziet komen. Met niets meer tot bedaren te brengen. Ik probeer het dus heel, heel voorzichtig.”
“Dit is het D66 standpunt over energie. Over energie die we allemaal gebruiken. Over energie die er moet blijven voor ons allemaal. Over energie die we allemaal veel minder afhankelijk willen maken van de delving van fossiele grondstoffen. Geen olie- ellende in het ongerepte Alaska. Geen olie-ellende in Nigeria. Geen afhankelijkheid van al dit soort verantwoordelijkheden. We kunnen een boel zelf. Bijvoorbeeld duurzame energie opwekken. In Haarlemmermeer. Met zonnepanelen en ook met windenergie. Met windenergie die hele wijken van energie kan voorzien die gewoon ‘thuis’ is opgewekt en nergens ellende veroorzaakt. Hier het D66-standpunt, ik sta open voor je tegenoffensief, zoals ik het van je gewend ben.”
“Wij willen dat Haarlemmermeer op eigen kracht zo veel mogelijk eigen, duurzame energie opwekt. Niet alleen omdat we de duurzame doelstellingen die Den Haag ons oplegt willen bereiken, maar ook gewoon omdat we het zelf willen. Dat doen we op alle mogelijke manieren. Met zonnepanelen op sociale woningbouw waardoor de energierekening van de bewoners aanzienlijk omlaag gaat. Met het winnen van energie uit afval en met de kracht van wind.”
“In Haarlemmermeer is er zeker plaats voor windmolens. Net zo goed als dat er plaats is voor zonnepanelen op de daken van gemeentelijke gebouwen en op die van individuele inwoners van Haarlemmermeer, die er een vette vermindering van hun energierekening voor terug krijgen.”
“Turbines voor energie uit wind kiezen we op plaatsen waar mensen er weinig last van hebben. In Haarlemmermeer is er een krachtige gemeenschap van vooruitstrevende agrariërs, van particulieren en overige ondernemers, die niets liever willen dan investeren in duurzame energie met windturbines, in het zuiden van de polder, nabij de A4/A44, in een strakke opstelling, zodat je bij het aanrijden van onze polder meteen ook een landmark van de duurzaamheidsambities van onze gemeente en onze investeerders in duurzaamheid ziet. Durf je de confrontatie van deze ondernemers in duurzame energie aan, Paul?”
“Ik heb begrepen, Paul, dat jouw partij, in de aanloop naar de verkiezingen, nu ook opeens ‘van de duurzaamheid’ is. Snap ik ook wel, je kunt er niet helemaal omheen als een jezelf respecterende partij. Ik heb geruchten gehoord dat dat in je verkiezingsprogramma staat, wat je hebt gepresenteerd. Daar was ik niet bij, moest gewoon werken. Leg uit. Ik kijk er naar uit. Ben benieuwd welke andere scherpe kantjes van je partij, bijvoorbeeld over geloofsovertuigingen, je ook nog hebt gerelativeerd. Maar daar gaan we een andere keer over praten. De opdracht nu is: we hebben het over duurzaamheid. Over baas in eigen energiehuishouding. Nu jij.”
Paul Meijer: “Ik heb jou de afgelopen drie jaar leren kennen als een bevlogen, soms niet te volgen, politica. Een politica die overtuigd is dat de D van D66 niet staat voor ‘democraten’, maar voor ‘duurzaamheid’. Het is natuurlijk aan jou hoe jij je politiek wilt profileren, maar politiek gaat ook over nog heel veel andere zaken.”
“Laten we als eerste de suggestie uit de weg ruimen dat Forza! ‘helemaal niets met duurzaamheid zou hebben’. Het zou van een grote naïviteit getuigen wanneer je zegt dat we gewoon door kunnen leven zoals we dat al decennia doen. Wij geloven ook in het verduurzamen van de samenleving, zuinig omgaan met energie, zoveel mogelijk materialen hergebruiken, voldoende groen in de gemeente en het benutten van alternatieve energiebronnen. Daarin vinden we elkaar.”
“Laten we het dan nu over de verschillen hebben: Als eerste geloof ik niet dat de overheid (gemeente) het meest aangewezen instituut is dat zich ‘eigenaar’ moet noemen van de duurzame samenleving. We weten wat er dan gebeurt. Iedereen gaat dan achterover zitte, want de overheid regelt (of betaalt) het toch wel. Kijk maar naar hoe het met onze verzorgingsstaat is afgelopen. Duurzaamheid is vooral iets van ons allemaal en daarin zal de gemeente het bedrijfsleven zijn gang moeten laten gaan. Dus niet door middel van het Duurzaam Bedrijf allerlei subsidies weggeven, maar vooral faciliteren van het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven heeft immers beter dan de gemeente in de gaten welke initiatieven kansrijk zijn en welke innovaties op het gebied van duurzaamheid in de toekomst werkelijk iets gaan opleveren. Laat duurzaamheid dan ook aan hen over.”
“Forza’s probleem op het gebied van duurzaamheid zijn ook de duurzaamheidhypes. Ik noem het maar zoals het is, zonder meel in de mond, zoals je van mij gewend bent. Ik heb het dan uiteraard over de megawindturbines. Niet alleen is er weinig draagvlak voor die afzichtelijke kolossale monsters vanwege de horizonvervuiling en geluidsoverlast, maar ook is windenergie vreselijk kostbaar. Als mensen zouden weten hoeveel windenergie zonder verstrekken van subsidie kost, wil niemand meer windturbines. De deskundigen zijn het er daarnaast over eens dat de toekomst ligt in zonne-energie. Het CPB adviseert de regering te stoppen met het bouwen van windturbines op land. Daarnaast heeft ook de provincie niet voor niets een streep gezet door het windturbinepark in het zuiden van onze gemeente. En ja, je kent mij, ik ga geen enkel debat uit de weg en vergeet niet windturbines draaien op subsidie en niet op wind.”
“At your service!”
Denise Abbas: Fijn dat we op deze manier misverstanden uit de weg kunnen ruimen. Bijvoorbeeld mijn misverstand dat jouw partij geen boodschap zou hebben aan duurzaamheid. En jouw misverstand dat je denkt dat de D van D66 alleen voor Duurzaamheid zou staan. En dat we ons op niets anders profileren. Nee Paul, we hebben we ook nog de W van werk en werkgelegenheid, de J van jeugd, de O van onderwijs, de W,J en O samen om werk, onderwijs en jongeren dichter bij elkaar te brengen door arbeidsmarktgerichte scholing. Jojo dus, de kreet waarmee mijn zoons elkaar en hun vrienden begroeten. Dat allemaal met bestuursverantwoordelijkheid een flink stuk vooruit geholpen.
“Je ziet net als wij dat we voor een grote omwenteling staan. Dat is de omwenteling waarin we allemaal zelf energie gaan opwekken, waarmee we baas in eigen energiehuishouding worden. En baas over onze eigen energierekening, als bedrijf en als particulier. Mooi.”
Maar dan komen er toch een aantal verschillen tussen jou en mij. Jij vindt dat de overheid zich daar niet mee moet bemoeien, je zegt: ?edereen gaat dan achterover zitten, want de overheid regelt (of betaalt) het toch wel. Onzin. Bij grote omwentelingen helpt de overheid even mee, totdat de omwenteling zichzelf in beweging houdt. Wij doen dat in Haarlemmermeer met de Meermaker http://www.meermaker.nl , voorheen genoemd ‘het Duurzame Bedrijf”.
Meermaker krijgt geen subsidie en geeft geen subsidie. Het is kapitaal om een beweging op gang te helpen. De gemeente heeft 3,3 miljoen euro beschikbaar gesteld en Meermaker heeft partners gezocht, ondernemers hebben Meermaker gezocht, en op die manier heeft Meermaker de 3.3 miljoen euro voor duurzame innovatie weten te vertienvoudigen. Hoe kan dat? Omdat wij, de gemeente- door investeerders worden gezien als betrouwbare partner. En daarom, Paul, is overheidsbemoeienis in het begin van een omwenteling nuttig. Alle gemeentelijke inzet komt weer terug in de pot van de 3.3 miljoen, en kan weer hergebruikt voor de volgende duurzame starter. Op een dag zijn we niet meer nodig als aanjager. Dan stoppen we er mee, kunnen we Meermaker verkopen, als we dat willen. Je ziet, Paul: niks subsidie, dat past niet in een liberaal beleid. Daarnaast hebben we ook nog een ontmoetingsplek gerealiseerd voor al die ondernemers die willen vernieuwen, http://www.enginn.nl . Met deze ?verheidsmoeienis? zijn ze meer dan blij en doen ze alles behalve achterover leunen.?
“Tot slot nog zo’n hardnekkig misverstand. Dat volgens jullie windenergie niet rendabel zou zijn, subsidie zou vreten en overbodig. Je noemt het Centraal Planbureau. Goed lezen, Paul. Wat het CPB zegt is dat er over vijf jaar misschien nóg rendabelere turbines beschikbaar komen, met nóg meer rendement. Maar Paul, daar gaan we niet op wachten. Althans, hier hebben we nou net geen overheidsbemoeienis mee. Het enige wat we doen voor meer windturbines in Haarlemmermeer, dat is ze vergunnen. Geen cent subsidie. Betalen doen de leden van de vereniging, ondernemers die er aan willen verdienen, particulieren, investeerders. En die doen dat niet als ze geen winst verwachten, want Nederlanders, zelfs de meest bevlogen, zijn rekenmeesters. Je ‘tonnen-verslindende turbines- verhalen’ slaan nergens op.
“Vrijwel alle deskundigen zijn het er over eens dat wel alle alternatieven nodig hebben (zon, wind, biomassa en ja misschien voorlopig nog wel kernenergie) om zonder fossiele brandstoffen te kunnen. Innovatie wordt niet geholpen door wachten en het milieu al helemaal niet maar door doen. Wij doen. Als we wegens energiebehoefte een kolencentrale ergens neerzetten, dan moet die weer tientallen jaren ‘mee’ om rendabel te zijn. Een turbine is makkelijk te vervangen als er een betere op de markt komt. Waarom zou je jezelf klemzetten met achterhaalde vormen van energiewinning? “
“Ik hoor je nooit over de ruim 6 miljard aan subsidie naar olie, kolen en gas. Als je die afschaft is duurzame energie veel goedkoper dan fossiele. Zonder subsidie.”
Paul Meijer: “Het is duidelijk dat we het op dit punt niet eens zullen worden. Je beweert dat windturbines niet gesubsidieerd zouden worden, maar dat wil ik echt met kracht bestrijden. De subsidie is juist wat het voor agrariërs aantrekkelijk maakt om een mega-windturbine op hun land te willen plaatsen. De rekening hiervan gaat uiteraard naar de inwoners. Een gemiddeld gezin zal boven op hun gewone energierekening 200 euro per jaar extra moeten betalen om alle geplande windmolens op het land en ter zee te kunnen betalen in Nederland. Hoezo goedkoper?
“Ik zal nog een laatste poging doen om uit te leggen wat Forza! nog meer tegen windturbines heeft en dat heeft te maken met de wet op remmende voorsprong. We moeten de toekomst van Haarlemmermeer op dit gebied niet dichttimmeren met een technologie die snel is verouderd. Er moet juist worden ingezet op technologie die pas over enkele jaren voorhanden is, hoe onzeker dat nu ook lijkt.”
“Windmolens bieden een dure schijnzekerheid van schone energie die ons afhoudt van echte innovatie, zoals bijvoorbeeld zonne-energie. Deze technologie ontwikkelt zich namelijk razendsnel. Er komt een nieuwe generatie zonnepanelen en dunne film-zonnecellen aan, die veel efficiënter en goedkoper is dan de huidige zonnepanelen. Zonnecellen kunnen bijvoorbeeld als folie op ramen worden geplakt. Hier worden we toch blij van Denise? Deze ontwikkeling van schone energie staat echt niet stil, windmolens daarentegen vaak wel en op die momenten zijn de conventionele centrales toch weer nodig. Laten we vooruit kijken en Haarlemmermeer behoeden voor een historische fout. Straks zitten we met een onrendabel windmolenpark opgescheept waarin heel veel is geïnvesteerd en wat ons vervolgens nog meer kost om milieuvriendelijk op te ruimen. Duur afval dus! Dus wat Forza! betreft een dikke streep door het windmolenpark en inzetten op de technologieën van morgen.”
Denise Abbas: “Als alle deskundigen het er over eens zijn dat we alle technische mogelijkheden nodig hebben om zonder vervuilende fossiele brandstoffen te kunnen, dan hoort windenergie daar bij. En zonne-energie, en alle andere vormen van innovatie die we breed aan het doorontwikkelen zijn in Haarlemmermeer. Als je vandaag iets goeds kunt realiseren, dan moet je dat niet laten omdat je morgen misschien nog iets beters kunt realiseren. Van uitstel komt afstel. Zo heb ik mijn kinderen opgevoed. Wij zijn geen kinderen, maar grote mensen, beleidsmakers die besluiten nemen, en niet besluiten uitstellen. En zo zijn we dus op alle fronten, hierin krachtig gesteund door de ondernemers in Haarlemmermeer, bezig Haarlemmermeer te profileren als een gemeente die met zevenmijlslaarzen grote stappen maakt in vernieuwing, voor een krachtige en duurzame samenleving.”
“De huidige lichting moderne turbines is heel goed, over vijf jaar zijn er misschien nog betere, en dat geldt voor alle innovaties. Maar weet je Paul, voor al deze vooruitgang geldt: als je stap één niet zet, dan kom je nooit uit bij stap twéé. We bouwen nu, ‘mind you’, in Groningen en in Rotterdam CO2 uitstotende kolencentrale, een techniek die al in de vorige eeuw achterhaald was, en zullen daar 60 jaar tegen aan moeten hikken, om ze afgeschreven te krijgen, hoe leg ik dat uit aan mijn kinderen? Tegen de tijd dat die gesloten kunnen worden wonen we waarschijnlijk al op Mars. De technische ontwikkeling gaat snel, maar ook weer niet zo snel. Die 15 jaar afschrijving voor de huidige modellen is goed, dan kan altijd nog worden gekeken of er nieuwe molens moeten komen.”
“Je zonnepanelen-gedachte is correct, maar eenzijdig. Zonne-energie moet óók. Wij staren ons alleen niet blind op één ding en kijken naar vooruitgang over de hele breedte van onderwijs en economie. Over windenergieprojecten in of aan zee, daar ga ik niet over hier in Haarlemmermeer. En evenmin over hoeveel subsidie die vreten. In mijn vorige bijdrage heb ik je uitgelegd hoe wij over subsidies denken, dat was blijkbaar niet genoeg voor je, maar ik ga het niet nog een keer doen. Voor D66 Haarlemmermeer, en voor de leden van de vereniging, en voor de particuliere vrienden van deze club en de investeerders, en voor heel veel inwoners van Haarlemmermeer die liever meer dan minder duurzame energie gerealiseerd zien, is er naast de turbines die er al staan ruimte voor meer windenergie, op plaatsen waar mensen er weinig last van hebben.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.