Forza: PVV is enige partij die luistert naar kiezers

16-01-2014 – Bron: JoostNiemoller.nl

Op 19 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Op gemeentelijk niveau zijn een aantal nieuw-realistische partijen actief die zich niet onder een landelijke noemer hebben verzameld. Alleen in Den Haag en in Almere zal de PVV meedoen. Veel lokale partijen zijn afsplitsingen van de vroegere LPF, of stammen op een andere wijze nog uit het Fortuyn tijdperk. Afgaand op enkele internetpeilingen hebben ze de wind mee.

Waar staan ze voor? Hoe is het met ze gegaan? Een reeks interviews.

Paul Meijer is fractieleider van Forza! Haarlemmermeer. Forza! komt voort uit de LPF, maar is nu al jarenlang een stabiele factor in de politiek van Haarlemmermeer. Uit een internetpeiling bleek dat Forza! zelfs de grootste partij zou kunnen worden.

Wordt Forza! Haarlemmermeer steeds meer een partij voor het bedrijfsleven?

Paul Meijer: Forza! is een volkspartij die een warm hart heeft voor ondernemers en hen alle ruimte en vrijheid wil geven om datgene te doen waar ze goed in zijn: ondernemen en de economische motor draaiende houden. Ondernemers moet je niet lastig vallen met bureaucratie. Forza! is er voor de hardwerkende burger en daar horen ondernemers ook bij.”

Komt er met de plaatsing van het VVD kandidaatslid Anneke van der Meer op plaats 3 ook meer VVD in Forza?

Paul Meijer: Alle kandidaten van Forza! zijn in het verleden op de een of andere manier politiek of maatschappelijk actief geweest, ook binnen bestaande politieke partijen. Zij nemen veel kennis en ervaring mee. Anneke van der veer heeft voor Forza! gekozen omdat Forza! echt opkomt voor de belangen van de inwoners en ondernemers.”

Beschouwt u zichzelf als links of als rechts?

Paul Meijer: Wij doen niet aan links of rechts denken. Dat is oude politiek. We zijn Fortuynistisch en pragmatisch. Sommige zien ons als rechts als het gaat om veiligheid en  immigratie en anderen weer als links als het gaat over onze standpunten met betrekking tot het sociaal domein.”

Hoe kijkt u aan tegen de PVV?

Paul Meijer: De PVV is op dit moment de enige partij die luistert naar haar kiezers. De PVV bevindt zich, net als Forza! in Haarlemmermeer, in een politiek isolement. We voelen daarom ook verwantschap met de PVV, maar toch zijn wij geen PVV. Forza! lijkt politiek inhoudelijk het meest op de oude Lijst Pim Fortuyn.”

Wat is het meest prangende probleem in de Haarlemmermeer?

Paul Meijer: De komst van tientallen mega windturbines die nog groter zijn dan de Dom in Utrecht. De provincie heeft de bouw verboden maar het college is tegen dit besluit in beroep gegaan. Het college wil perse dat er mega windturbines gaan komen, terwijl heel veel mensen tegen zijn. Forza! is de enige partij die zich tegen de komst van windturbines heeft uitgesproken.”

Komt er ook een Forza! Amsterdam?

Paul Meijer: Als er geschikte mensen zijn die een Forza! afdeling willen beginnen in Amsterdam, of waar dan ook, dan kunnen ze contact opnemen met het bestuur van Forza! We stellen echter wel hoge eisen aan het opstarten van een lokale afdeling. We willen gelukzoekers en avonturiers uiteraard weren.”

In welke bedrijfstakken zien we Oost-Europeanen in de Haarlemmermeer?

Paul Meijer:  We zien ze in de bouw, in de landbouw, in de logistiek en straks ook in de thuiszorg.”

Welke verkiezingsuitslag verwacht u?

Paul Meijer: We verwachten een goede uitslag en dat is tussen de 6 en de 9 zetels.”

Werkt u ook samen met lokale partijen in andere gemeenten?

Paul Meijer: “We werken niet samen met andere lokale partijen maar we onderhouden wel contacten met andere partijen.”

Er is nu ook een Forza! IJmond. Ziet u Forza! als een merk dat ook in andere gemeenten kan komen?

Paul Meijer: Dat is wel de bedoeling. Forza! hanteert de 9 kernwaarden van Pim Fortuyn als uitgangspunt voor haar standpunten en Forza! heeft een specifieke uitstraling die veel mensen aanspreekt. Veel PVV stemmers zullen zich herkennen in de standpunten van Forza!, maar ook teleurgestelde VVD kiezers en nieuwe kiezers die ideologisch niet aan een specifieke partij gebonden zijn, willen wij aan ons binden. Deze mensen wonen in iedere gemeente. In elke gemeente in Nederland is plek voor een partij als Forza!”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.