Mensen met bijstandsuitkering moeten tegenprestatie leveren

HOOFDDORP, Juni 2013 – Mensen die in Haarlemmermeer een bijstandsuitkering krijgen, moeten daarvoor in de toekomst een tegenprestatie leveren. Het gaat daarbij om een maatschappelijke taak als sneeuwruimen, papier prikken, koffie schenken in een verzorgingshuis of wassen en strijken voor mantelzorgers.
Een meerderheid van de gemeenteraad, zijnde VVD, D66, Forza!, CDVP en Een Haarlemmermeer, stemde donderdagavond laat na afloop van de algemene beschouwingen en de behandeling van de voorjaarsrapportage 2013 voor een motie van de VVD. De fracties van CDA, PvdA, HAP, GroenLinks, ChristenUnie-SGP en Democraten Haarlemmermeer stemden tegen.
Opmerkelijk was dat de motie eerder was ingediend door Forza!. Wethouder Steffe Bak van Sociale Zaken maakte er toen geen geheim van geen warm voorstander te zijn van dit voorstel. Forza! diende nog meer moties in, maar toen bleek dat er weinig draagvlak was bij de andere fracties om deze te steunen werden alle moties net zo makkelijk weer ingetrokken.
De VVD nam daarop de motie ‘Voor wat hoort wat’ van Forza! over en dus niet zonder resultaat. Wethouder Bak heeft nu de opdracht gekregen om later dit jaar met een plan te komen om mensen met bijstand aan een taak te helpen.
Het was uiteindelijk de enige motie die werd aangenomen. De driekoppige fractie van Forza! stemde na zo’n slordige 10 uur vergaderen als enige tegen de voorjaarsrapportage. Fractievoorzitter Paul Meijer leverde evenals voorgaande jaren weer forse kritiek op het financieel beleid van dit college. Hij stelde dat wethouder Jeroen Nobel van Financiën voor Sinterklaas speelt door in het jaar voor de verkiezingen de OZB-tarieven te bevriezen.