Meeste fracties willen door met stedenband

Alleen Forza wil er direct mee stoppen

HOOFDDORP – De meeste fracties in de gemeenteraad willen de vriendschapsband met de Hongaarse stad Hódmezövasarhely voortzetten. Alleen Forza wil er direct mee stoppen, de VVD wil nog een laatste bezoek afleggen en het dan netjes afhechten.

In de raadsvergadering van 28 maart stelde Paul Meijer (Forza) voor om de vriendschapsband met Hódmezövasarhely op te zeggen vanwege allerlei verwerpelijke uitspraken van Hongaarse politici, onder andere oproepen tot discriminatie van bevolkingsgroepen. Hij wilde niet dat ‘onze burgemeester en wethouders’ publicitair voor het karretje van verkeerde politieke partijen in Hongarije zouden worden gespannen. Forza had een conceptmotie klaarliggen. Herman Tuning (Groenlinks) stelde daarop voor eerst eens goed over alles door te praten. Waarom hebben we deze stedenband en waarom zouden we er wel of niet mee willen doorgaan? Deze sessie vond afgelopen donderdagavond plaats.

Dick Krijger vertelde als voorzitter van de Stichting Oost West Kontakten Haarlemmermeer over een geslaagde uitwisseling tussen scholieren van een Hongaars gymnasium en het KSH en hij zei dat het Herbert Visser College ook gaat meedoen. De stichting is in 1989 opgericht en hoopt volgend jaar het zilveren jubileum te vieren. Els Berk opende daarna als eerste raadslid de discussie. ‘Het politieke klimaat in Hongarije is inderdaad verontrustend, maar is dat in Nederland ook niet zo? Waarom zouden we stoppen vanwege ontwikkelingen die we in ons eigen land ook zien? We blijven toch ook samenwerken met Amsterdam en Almere?’
Peter van Groenigen (HAP) merkte op dat de vraag of we met de stedenband moeten doorgaan in iedere raadsperiode wel een keer aan de orde komt. ‘De HAP is altijd voorstander geweest. De kennis van onze bestuurders draagt iets bij, het is voor onze partners vaak belangrijk, jongeren doen bij de uitwisseling onuitwisbare ervaringen op en omgekeerd leren we wat van het altruïsme in andere samenlevingen. Maar we moeten niet schromen om op een passende manier kritiekpunten aan te kaarten.’
Tom Horn (PvdA) sloot zich hierbij aan: ‘Als je vrienden hebt en die gaan de verkeerde kant op, laat je ze niet in de steek.’ Henk Kuipers (VVD) nam een ander standpunt in. ‘Het is destijds begonnen toen er nog een IJzeren Gordijn was, maar is het nu nog wel van deze tijd? Nee! Ik vind: nog een keer erheen en dan met een warme handdruk afscheid nemen. Het gaat om gemeentegeld en dan moet het wel een meetbaar resultaat geven.’
Als portefeuillehouder reageerde burgemeester Theo Weterings. Hij is een van de weinigen die de naam Hódmezövasarhely weet uit te spreken, hetgeen hem gezag verleent ten opzichte van de eerdere sprekers. ‘Het college maakt zich ook zorgen en gaat dat ook bespreken bij het komende bezoek van de Hongaarse burgemeester Almási. Ik hoor veel partijen zeggen: ga door. Maar we zullen ook onderwerpen als de rechtsstaat en de mensenrechten aan de orde stellen.’

Tot slot vroeg Berk aan Meijer wat hij van plan was met zijn conceptmotie om de stedenband te verbreken. Meijer: ‘We leggen hem op de plank, het wordt een verkiezingsitem.’