Alle winkels mogen open op zondag

Alle winkeliers mogen op zondag openen tussen 8 en 18 uur

HOOFDDORP – Niet alleen bakkers maar alle winkeliers mogen voortaan hun deuren op zondag openen tussen 8 en 18 uur. Dat heeft een meerderheid van de gemeenteraad donderdagavond laat besloten.

Het besluit van de gemeenteraad was verrassend, omdat het college van B en W eerder de opdracht had gekregen om te onderzoeken of zogeheten verswinkels op zondagmorgen open konden. Het college besloot de beslissing uiteindelijk aan de gemeenteraad te laten.

De fractie van Forza! kwam met een motie om warme bakkers die dat willen toe te staan vanaf 8 uur zondagochtend open te gaan. Die motie werd later overvleugeld door een motie van de coalitiepartijen VVD, D66 en PvdA, waarin de winkeltijden op zondag tussen 8 en 18 uur worden vrijgegeven.

Die motie leidde tot veel politieke beroering, met name bij coalitiegenoot CDA. Die partij stak niet onder stoelen of banken zich ernstig geschoffeerd te voelen dat de 3 coalitiepartners zo laat met zo´n verregaande motie op de proppen kwamen. Er ontstond even een crisissfeer, waarbij CDA dreigde de samenwerking in de coalitie te stoppen.

Maar uiteindelijk besloot het CDA het vertrouwen in de coalitiepartners niet op te zeggen. De relatie met genoemde partijen is wel ernstig gestoord, zo zei CDA-fractievoorzitter Arie Noomen bij de stemmingen. De toekomst moet uitwijzen in hoeverre die relatie kan worden hersteld, aldus Noomen.

De CDA-leider maakte duidelijk dat de prominente rol van CDA-wethouder Steffe Bak in het college bij het besluit een belangrijke afweging is geweest. Bak wil ook na de raadsverkiezingen van maart volgend jaar door als de vormgever van de hervormingen in het sociaal domein.

Forza!-leider Paul Meijer verweet met name de VVD politieke spelletjes om zijn motie onnodig te maken. Meijer reageerde woedend op de beslissing van burgemeester Theo Weterings om zijn motie niet meer in stemming te brengen, nadat die van VVD, D66 en PvdA al was aangenomen. Alleen CDA, ChristenUnie-SGP en CDVP stemden tegen de geheel vrije koopzondagen.

Waarnemend wethouder Jeroen Nobel van Economische Zaken hield nog wel een slag om de arm. Als bij de uitvoering van de motie blijkt dat er problemen ontstaan, bijvoorbeeld in de vorm van overlast bij winkels op zondagochtend 8 uur, dan komt het college terug bij de gemeenteraad. Nobel raadde de motie over de zondagopenstelling niet aan of af. Volgens HAP-raadslid Peter van Groenigen was die neutrale opstelling een unicum in de Haarlemmermeerse politiek.