Forza!: MeerTelevisie is weggegooid geld’

Dichtbij Haarlemmermeer

HAARLEMMERMEER – De fractie van Forza heeft kritische vragen aan het college gesteld naar aanleiding van een brief van de wethouder over Meeromroep. In deze brief aan de gemeenteraad staat onder meer dat het televisieavontuur van de Meeromroep (beter bekend als MeerTelevisie) is mislukt en dat er forse financiële problemen zijn bij de lokale omroep.

Er zouden nauwelijks reclame-inkomsten zijn en geld is aan andere zaken uitgegeven. Recentelijk is ook het oude bestuur opgestapt en is er een nieuwe aangetreden, zo laat Forza aan Dichtbij weten.

Fractievoorzitter Paul Meijer: “Het verwondert ons niet dat het televisie avontuur is mislukt. Ik heb vaker gezegd dat het weggegooid geld is geweest. Bedrijven hebben weinig vertrouwen en terecht, naar ons idee kijkt niemand naar lokale televisie. Meeromroep zal zich uitsluitend moeten richten op de lokale radio of iets met internet of andere nieuwe media gaan doen’.

In de brief van de wethouder aan het college staat dat er veel subsidiegeld is opgegaan aan interne problemen, dure mediation en een afvloeiingsregeling. Forza wil weten om hoeveel geld het gaat. Ook zou het ‘oude bestuur’ verkeerde informatie hebben gegeven aan de gemeente bij de subsidieaanvraag voor 2013. Forza wil precies weten hoe dit zit en, als blijkt dat er gesjoemeld is, welke maatregelen het college gaat treffen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.