Overvaldebat na krokusvakantie

Overvaldebat na krokusvakantie

HAARLEMMERMEER – De gemeenteraad sprak op initiatief van Forza! donderdag over mogelijke maatregelen om het aantal overvallen tegen te gaan. De partij van Paul Meijer zette in op een spoeddebat, maar dat kwam er niet van.
Vorige week was het tweemaal raak in Badhoevedorp, waar zowel Marcel van Wonderen Optiek, als De Fototiek werden overvallen. Eind vorig jaar was Videoland in Hoofddorp slachtoffer. ‘Videoland zou blij geweest zijn met smurfenspray’, zei Forza-fractievoorzitter Paul Meijer.
Hiermee doelde hij op het inzetten van zogenaamde DNA-spray door winkeliers. Met deze spray worden daders gemarkeerd met een unieke DNA-code waardoor zij door de politie eenvoudig zijn te koppelen aan de plaats delict.
Belangrijk
Voor de VVD is veiligheid ook een belangrijk onderwerp. ‘Zijn er getallen bekend waaruit bijvoorbeeld zou blijken dat overvallers hun gebied van Amsterdam naar de noordkant van Haarlemmermeer verplaatsen?’ vroeg Pieter Jan de Baat.
Volgens burgemeester Theo Weterings was wat betreft overvallen 2009 het slechtste jaar voor Haarlemmermeer. ‘En in dat jaar waren de daders autochtone jongens uit Hoofddorp.’ Hij ziet voor- en nadelen aan het inzetten van DNA-spray en is niet overtuigd dat de gemeente dat moet faciliteren. ‘Ondernemers kunnen ook zelf collectief DNA-spray inkopen.’
Maatwerk
Hij wil maatwerk in relatie met de omvang van het probleem. ‘Gezien de omvang van Haarlemmermeer en het aantal inwoners doet Haarlemmermeer het in het algemeen goed. Iedere overval is er een teveel maar het is een illusie te denken dat het nul wordt. De gemeente en de politie doen in samenwerking met de inwoners al heel wat, onder andere via Burgernet.’
Weterings wees er ook op dat eerder het integraal veiligheidsbeleid is besproken en dat de gemeenteraad de aanpak toen voldoende vond. ‘Doen we wel genoeg, dat is altijd de vraag. Een overval is enorm bedreigend, maar we hebben geen signalen dat er een tekort aan maatregelen is.’

Na de komende krokusvakantie gaat de gemeenteraad in een sessie opnieuw over de aanpak van overvallen praten.

Door Witte Weekblad