Forza: Raadslid op stembureau ‘volslagen belachelijk’

Haarlemmermeer, 19 september 2012

HAARLEMMERMEER – Dat er raadsleden op stembureaus als lid actief zijn, is volgens de meeste fracties in Haarlemmermeer geen probleem. Toch is er een fractievoorzitter in Haarlemmermeer die er problemen mee heeft.

Paul Meijer (Forza!) tweette afgelopen verkiezingsdag: ‘Ik vind het belachelijk dat er collega-raadsleden in stembureaus zitten, dat moet je niet willen.’ Hij is van mening dat er alleen beëdigd ambtenaren op de stembureaus komen. ‘Er hangt toch een zweem van partijdigheid over.’
Aan een van zijn volgers op Twitter lichtte het raadslid ook zijn verontwaardiging toe: ‘Nu kan zelfs een kandidaat voor de Tweede Kamer zitting nemen.’ Verder gaf Meijer aan bang te zijn voor stemadvies. ‘Zeker als het gaat om gemeenteraadsverkiezingen.’ De politicus is vooral bang voor onbewust stemadvies omdat de mensen de raadsleden van gezicht kennen.
Toch is er geen enkele belemmering, laat de rijksoverheid weten via haar website: ‘Ook gemeenteraadsleden kunnen lid zijn van een stembureau. Zij doen dit niet vanuit hun functie maar als gewoon burger. Volgens de Kieswet mogen stembureauleden tijdens hun werkzaamheden hun politieke voorkeur niet laten blijken. De Kiesraad adviseert terughoudend te zijn met de benoeming van stembureauleden die zelf kandidaat zijn bij de betreffende verkiezing. Zij hebben immers belang bij de uitkomsten van de stemming.’
De verklaring van de rijksoverheid vindt bijval bij de Haarlemmermeerse fracties. ‘Wat een onzin’, zegt Denise Abbas (D66) over het standpunt van Meijer. ‘Als je ze niet vertrouwt in het stembureau, moet je ze ook niet vertrouwen in de raad.’
HAP-fractievoorzitter Marjolein Steffens-Van de Water voelt zich persoonlijk aangesproken. ‘Daarmee stelt hij mijn integriteit aan de orde.’ Steffens is al jaren actief als voorzitter van een stembureau. ‘Ik ben er altijd heel scherp op geweest’, vult zij aan. Steffens doelt daarmee op de onpartijdigheid van de stembureauleden.
Een opmerkelijk detail is dat de beoogd fractieassistent bij Forza, Dave Bakker-Du Plessis, dit jaar voor het eerst als lid van een stembureau is benoemd. Meijer: ‘Als hij fractieassistent bij ons wordt, dan zou ik hem dat zeker ook verbieden.’ Wel vindt Meijer dat er een verschil is met andere partijen. ‘Er is geen landelijke Forza, dat is een beetje een ander verhaal. Er is wel een landelijke VVD en een landelijke PvdA. Het is bij de landelijke verkiezingen – waar Dave voor zat – niet zo belangrijk. Je moet het niet doen als het gemeenteraadsverkiezingen zijn.’
Meijer vindt niet dat hij de integriteit van zijn collega-raadsleden in twijfel trekt. ‘Ik zeg alleen dat mensen die komen stemmen dat zo kunnen ervaren.’ Hij wijst ook op de gemeente Hillegom. ‘Ik sprak een ambtenaar en die zei ook: we gaan het anders doen.’ De Hillegomse ambtenaar heeft Meijer laten weten dat zij met uitzendkrachten gaan werken. ‘Je bent niet onpartijdig als je daar zit. Niet dat ze gaan zeggen: je moet VVD stemmen. Dat doen ze niet, je moet het zelf gewoon niet willen. De raadsleden zijn een beetje jaknikkers. Ze geven nog net geen olie.’

Meijer stuurt een brief naar de Kiesraad waarin hij aandringt dat vooral bij gemeenteraadsverkiezingen gemeenteraadsleden niet benoemd worden als lid van een stembureau.

Bron: Dichtbij Haarlemmermeer