Brede steun voor AED- en EHBOplannen van Forza!

Hoofddorp, 5 juli 2012.

Hoofddorp. De raad en het college hebben positief gereageerd op een aantal voorstellen van de fractie van Forza! bij de behandeling van het lokaal Volksgezondheidsplan in de gemeenteraad afgelopen donderdag. Zo wil Forza! dat het netwerk van AED’s wordt uitgebreid en dat meer mensen een AED kunnen hanteren. AED’s worden gebruikt om mensen te reanimeren bij een hartinfarct. Deze hangen vaak in sportkantines, kantoren, stations en winkelcentra’s.

 

Forza! wil ook dat Burgernet-AED versneld wordt ingevoerd in Haarlemmermeer. Van Dijk: “In Aalsmeer, een gemeente die dit heeft, is al regelmatig gebleken dat burgers, die aangesloten zijn bij Burgernet-AED, vaak sneller bij een slachtoffer zijn dan de hulpdiensten”. Wethouder Nederstigt gaf aan dat deze week nog het college gesprekken gaat voeren om Burgernet-AED zo snel mogelijk in de gemeente in te voeren.

 

De raad en het college is het ook eens met Forza! om het aantal mensen met EHBO en reanimatie in de gemeente te verhogen door bijvoorbeeld een goede voorlichtingscampagne. Van Dijk: “Mensen weten vaak niet dat veel ziektekostenverzekeringen EHBO-cursussen voor een groot deel vergoeden. We willen dat de gemeente het mogelijk maakt om samen met de organisaties die hier verstand van hebben tot een goed en laagdrempelig aanbod te komen van EHBO-cursussen voor alle inwoners in onze gemeente”.

 

Ook het laatste voorstel van Forza! om basisscholen te motiveren en te stimuleren om JeugdEHBO in het lespakket op te nemen kon rekenen op instemming van de raad en de wethouder.