Meerderheid gemeenteraad voor verhoging OZB

Hoofddorpse courant, 22 juni 2012.Een grote meerderheid van de gemeenteraad is er voorstander van dat de onroerend-zaakbelasting (OZB) voor inwoners en ondernemers volgend jaar met de inflatiecorrectie wordt verhoogd. Dat bleek donderdag tijdens de behandeling van de Voorjaarsrapportage 2012.

De fractie van Forza! diende een motie in om in 2013 af te zien van de inflatiecorrectie. Volgens de partij is verhoging van de OZB in strijd met het collegeprogramma, dat er juist op hamert om de lasten voor burgers en bedrijven niet te verhogen. Forza!-fractievoorzitter Paul Meijer wees er op dat een lastenverzwaring slecht is voor het bedrijfsleven in Haarlemmermeer.

Naar aanleiding van de motie gingen de partijen met elkaar in discussie over de mogelijkheid om de inflatiecorrectie niet door te voeren. De meeste partijen zijn daar tegen. Volgens PvdA-fractievoorzitter Tom Horn is er helemaal geen sprake van lastenverzwaring, omdat alle lonen en prijzen volgend jaar worden aangepast. Hij zei dat het niet verhogen van de OZB in feite een lastenverlichting is.

Andere partijen kwamen met vergelijkbare argumenten. CDA-fractievoorzitter Arie Noomen toonde zich een voorstander van een ‘consistent beleid’ qua OZB-tarieven. ‘We willen geen zwabberend beleid.” De gemeente zit al jaren op de lijn om de OZB elk jaar met de inflatiecorrectie te verhogen.

Haarlemmermeer kan het zich in deze economische zware tijden ook niet veroorloven om nieuwe financi(le gaten in de begroting te schieten, zo vond HAP-raadslid Peter van Groenigen. “We moeten onszelf niet in de voet schieten.” Ook VVD-raadslid Adam Elzakalai onderschreef het belang om vast te houden aan de inflatiecorrectie, hoewel de liberalen van Forza! het verwijt kregen dat ze geen oog hadden voor de problemen bij ondernemers.

Wethouder Jeroen Nobel van Financiën volgde de opvatting van de raadsmeerderheid. Hij hield nog wel een kleine slag om de arm. “Daar waar wij kansen zien om de OZB minder te verhogen, zullen we die zeker pakken. Het zijn op dit moment echter verdomd lastige omstandigheden.” De wethouder zegde wel toe dat hij nog eens gaat kijken naar de gronden waarop OZB aan ondernemers wordt opgelegd. Die zou in sommige gevallen niet juist zijn.

De fractie van Forza! hield vast aan haar motie, die behalve door haar eigen twee leden ook werd gesteund door Eén Haarlemmermeer.