Forza! en HAP willen alsnog verplichte VOG voor vrijwilligers die met kinderen werken

Hoofddorpse courant, 26 januari 2012.Forza! en HAP vinden dat vrijwilligers en medewerkers van organisaties die met kinderen werken alsnog verplicht een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moeten aanvragen. De twee partijen willen daarvoor vandaag tijdens de raadsvergadering een motie indienen.

Forza! en HAP zeggen blij te zijn met de maatregel van de regering om het verkrijgen van een VOG gratis en digitaal opvraagbaar te maken. De overheid wil het gebruik van de VOG stimuleren om met name seksueel misbruik in de vrijwilligersbranche te voorkomen.

Forza!-raadslid Michel van Dijk drong er vorig jaar al bij het college op aan om een dergelijke verklaring verplicht te stellen voor medewerkers van organisaties die met kinderen werken. Het college gaf toen als antwoord op schriftelijke vragen van Forza! dat het deze maatregel te bureaucratisch en te duur vindt. Als daarin verandering zou komen, wil het college die beslissing wel overwegen, zo gaf het aan.

Volgens Van Dijk en zijn collega Peter van Groenigen (HAP) is die situatie sinds begin dit jaar dusdanig veranderd dat niets meer een verplichting in de weg staat. De twee fracties willen met deze maatregel het risico verkleinen dat iemand die veroordeeld is voor een zedendelict, alsnog via het vrijwilligerswerk in contact komt met kinderen.