Forza!: fietspad in Vijfhuizen vernoemen naar oorlogsheld.

Hoofddorpse courant – 3 oktober 2011.

De fractie van Forza! Haarlemmermeer steunt het initiatief van luchtoorlog- en verzetsmuseum Crash om in Vijfhuizen een fietspad te vernoemen naar een Amerikaanse bommenwerperpiloot. Deze piloot, luitenant Walter B. LeClerc, wist met zijn bommenwerper in 1944 een ramp in Vijfhuizen te voorkomen door een noodlanding te maken op de plek waar nu het fietspad ligt.

Forza!-fractievoorzitter Paul Meijer: “Voor het collectieve geheugen van de Vijfhuizenaren is het goed dat er een fietspad, en eigenlijk het liefst nog dat er een straat, naar deze held wordt vernoemd. In de donkere dagen in februari 1944 had het ook anders kunnen lopen en hadden er honderden slachtoffers kunnen vallen in Vijfhuizen.

Wij steunen het initiatief van Crash van harte. Ik begrijp dat de piloot nog leeft en ik hoop dat we hem naar Vijfhuizen kunnen halen als het zover is. Ik zou hem heel graag persoonlijk willen ontmoeten.”

De fractie van Forza! wacht het advies van de straatnamencommissie af. Mocht de commissie niet instemmen, dan wil de partij een motie indienen om alsnog het fietspad naar de piloot te vernoemen.