Rotjochies

Het moet maar eens afgelopen zijn met de softe aanpak van rotjochies op straat. Die heldere boodschap kwam vorige week vrijdagavond in De Beurs vooral van Forza!-voorman Paul Meijer en PVV-Tweede-Kamerlid Hero Brinkman. “Die gasten hebben tegenwoordig schijt aan de politie”, zo sprak Meijer. “Agenten moeten weer autoriteit krijgen.”

De Beurs was het decor van het eerste politieke café van Forza! Haarlemmermeer. Onder leiding van Cees Grimbergen (ex-Rondom Tien) gingen behalve Meijer en Brinkman ook HAP-raadslid Marjolein Steffens en een zwangere Mei Li Vos (PvdA) met elkaar in debat. Er ontstond een levendige discussie, waarbij de scheiding tussen ‘hardliners’ en ‘softies’ snel was gemaakt.Het was geen verrassing dat het Forza!-raadslid en de PVV’er tot de eerste categorie behoorden.


Vanuit de goed gevulde zaal wierp VVD-fractievoorzitter Henk Kuipers Paul Meijer tegen dat hij in De Beurs wel stoere taal uitsloeg, maar dat hij een avond eerder in de gemeenteraad een stuk behoudender was geweest. En in de raad wordt toch het beleid uitgestippeld, zo benadrukte hij. De boodschap in de raad was onder meer dat jongerenoverlast vorig jaar is afgenomen. Meijer geloofde daar helemaal niks van. Forza! heeft signalen dat veel slachtoffers van overlast geen aangifte durven te doen, aldus de fractievoorzitter

Marjolein Steffens vond dat Meijer en Brinkman wel erg makkelijk voor de harde lijn kiezen. “Natuurlijk moet je criminelen aanpakken, jongere of niet.

Maar volwassenen moeten ook eens naar zichzelf kijken. Spreek die jongeren op straat gewoon eens aan. Het gaat er vaak om hoe je zo’n groep benadert.”

Dat standpunt kwam haar op een cynische reactie van Hero Brinkman en Paul Meijer te staan. De PVV’er koos voor de harde aanpak. “We moeten eens ophouden met het geknuffel.” Brinkman hield de zaal voor dat zestig procent van alle criminele jongeren allochtoon is. Hij pleitte ervoor deze jongeren direct hun Nederlandse paspoort af te nemen en linea recta naar hun land van herkomst te sturen. Zijn opmerking sloeg echter niet zozeer op de situatie in Haarlemmermeer, want behalve enkele groepen in Hoofddorp en Zwanenburg kent Haarlemmermeer nauwelijks allochtone jongeren. Jongere Yousef (16) vond dat Brinkman het vooral op Marokkanen heeft gemunt.

Een andere toehoorder ging nog een stapje verder. Hij stelde dat de PVV van nu net zo kortzichtig is als de PvdA uit de jaren zestig en zeventig en haar succes vooral te danken heeft aan het zaaien van etnische tweedracht in de samenleving. Hero Brinkman vond dat deze spreker ‘volledig de plank missloeg’.

Paul Meijer spuide forse kritiek op het feit dat er tegenwoordig speciale cursussen zijn voor volwassenen om ze te leren omgaan met hangjongeren. Volgens hem is dat de wereld op zijn kop. Het toeval wilde dat er zo’n cursusleider in de zaal was. Hij vertelde dat de cursus in Hoofddorp in een behoefte voorziet en dat mensen er baat bij hebben. Forza!-leider Meijer kreeg het verwijt dat hij inconsequent is, omdat hij ook voor de training is van ondernemers om overvallers van het lijf te houden. Meijer zei daarop dat dit volgens hem een heel ander verhaal is.

De scheiding der geesten was ook in de zaal goed te merken. Sommigen klapten hard voor ferme uitspraken, anderen juist niet.