Forza! Haarlemmermeer is de echte partij voor ondernemers.

Info Regio, juli 2011. Tekst: Henny Beijer

Paul Kok is boos op lokale politiek
“Onbestaanbaar dat de raad niet naar ondernemers luistert” 

Hoofddorp – Hij is boos. Wat heet: woedend is een betere kwalificatie voor de huidige gemoedstoestand van MKB-voorzitter Paul Kok. De voorman van het lokale bedrijfsleven in Haarlemmermeer kan er met zijn ondernemerspet niet bij: nota bene zijn eigen partijgenoten lieten hem en zijn achterban gewoon stikken toen het er bij de stemming over de zondagopenstelling van winkels op aan kwam. Hij voelt zich verraden. “Het is niet te snappen dat de VVD-fractie tegen de motie voor zondagopenstelling van de winkels heeft gestemd. Het blijkt maar weer eens dat de politiek soms ver van de realiteit staat.”

E-mail
In een e-mail aan wethouder Arthur van Dijk van economische zaken heeft Kok laten weten zeer teleurgesteld te zijn over de negatieve houding van de gemeenteraad die een motie van Forza! Haarlemmermeer om ook in Haarlemmermeer de winkels op zondag open te kunnen doen, afstemde. Niet alleen de VVD, ook CDA en D66 stemden tegen. Kok, die al 48 jaar lid is van de VVD, overweegt nu zijn lidmaatschap op te zeggen, diep teleurgesteld als hij is in zijn partij. “Nog nooit heb ik me door mijn politieke broeders zo in de steek gelaten gevoeld als nu. Mijn VVD, de partij die voor vrij ondernemerschap is, stemt tegen. Hoe is het mogelijk? Het heeft mij pijn gedaan en ik voel me verraden door een coalitieakkoord”, aldus de verbitterde voorman van het lokale MKB. Op zondag open mógen zijn, betekent niet automatisch ook open móeten zijn, stelt Kok. “Iedere ondernemer maakt nu al zelf uit of hij op koopzondag, de laatste zondag van de maand, opengaat. En in de plaatsen om ons heen waar de winkels wél open mogen, maakt lang niet elke winkelier gebruik van die mogelijkheid. Tijden veranderen, het koopgedrag ook. Volgens de laatste cijfers wordt 17 procent van de omzet van de supermarkt op zondag behaald.” De Badhoevedorper benadrukt dat Haarlemmermeer in haar eigen voet schiet: “Niet elke zondag open betekent missen van inkomsten.

Schiphol Plaza & Sugar City.
Mensen uit de hotelbranche vertellen mij dat hun gasten een taxi bellen en in Amsterdam of Haarlem gaan winkelen en gelijk een hapje gaan eten. De gemeente is een eiland geworden met de absurde situatie dat Schiphol Plaza, gelegen in diezelfde gemeente, wel elke zondag open is. De kleine gemeente Haarlemmerliede pakt het heel wat beter aan. Die verheft zich tot ‘toeristische gemeente’ en gaat binnenkort besluiten dat de winkels op zondag open mogen. Dit met het oog op de ontwikkeling op Sugar City. Voor Zwanenburg, waar de winkels niet open mogen, wordt Sugar City een moordende concurrent. En dat terwijl dit dorp, net als Badhoevedorp trouwens, al te maken heeft met Osdorp waar de winkels al lang elke zondag open zijn.”

Reacties uit de lokale politiek
VVD fractievoorzitter Henk Kuipers betreurt het dat de emoties bij zijn partijgenoot zo hoog zijn opgelopen. Maar, zegt hij: “Ik ken hem al vele jaren en weet dat dingen hem soms erg kunnen raken.” Kuipers zegt in de aanloop naar de discussie in de raad uitvoerig met ondernemers te hebben gesproken over het thema. “De geluiden die wij hoorden van ondernemers waren toch vooral dat zij geen aanleiding zagen om de huidige situatie te veranderen. Sterker nog, winkeliers zeiden dat ze in geval van volledige zondagopenstelling dan vast wel onderling afspraken zouden maken over wie wanneer open zou zijn.” Ook de D66 fractie in Haarlemmermeer legde naar eigen zeggen zijn oor eerst in de polder te luister: ” Juist de kleinere zelfstandigen hebben grote moeite met volledige zondagopenstelling. Zij redden het niet om zeven dagen per week open te zijn. Terwijl juist die kleinere winkels zorgen voor diversiteit in de winkelcentra in Haarlemmermeer”, zegt Jenno van Belle namens de democraten. “Het zet de bedrijfsvoering van de kleinere winkels onder druk. Grotere (landelijke) ondernemingen kunnen makkelijker medewerkers op zondag inzetten. Als de landelijke wet veranderd, is het dan ook zaak om samen met het gehele bedrijfsleven tot een goede invulling te komen van de winkeltijden in Haarlemmermeer.”

Het CDA zegt er ook heel veel moeite mee te hebben, dat een groot aantal werknemers verplicht wordt op zondag werk te gaan verrichten, terwijl dat indruist tegen hun wensen ten aanzien van de zondagsrust, of wel hen beperkt in hun activiteiten als vrijwilliger in de samenleving. “Denk aan sport- en culturele activiteiten”, legt Noomen voor. “Kortom: Het CDA vindt dat de gewenste vrijheid bij een volledige zondagsopenstelling een te grote beperking van de vrijheid oplevert voor een groep werknemers en de kleinere ondernemers.”

Fractievoorzitter van Forza! heeft alle begrip
Paul Meijer, fractievoorzitter van Forza! Haarlemmermeer, de partij die de motie indiende, zegt alle begrip te hebben voor de ergernis en frustratie bij Kok: “De man heeft alle redenen om boos en teleurgesteld te zijn in de VVD die besloot onze motie over de zondagsopenstelling niet te steunen. Zoiets verwacht je niet van een Liberale partij als de VVD. De VVD wilde haar college-partner CDA niet in de wielen rijden, vandaar de keuze om de motie “Immer wieder Sontag” om verruiming van de koopzondagen mogelijk te maken niet te steunen.” In het coalitieakkoord staat dat het huidige College zich houdt aan de winkelsluitingswet en kijkt waar het eventueel maatwerk kan leveren als daar om gevraagd wordt. Meijer: “Maatwerk, zoals gesuggereerd door het College voor bepaalde ‘gevallen’, is niet mogelijk. Dat is trouwens ook bevestigd door Wethouder van Dijk op vragen van Forza! Haarlemmermeer. Het enige alternatief is om het ‘toeristische regime’ in te voeren zoals dat gebeurt in steden als Amsterdam, Den Helder en Almere.

Haarlem wel op zondag open
Ook Haarlem gaat het zo doen.” Van Belle namens D66 daarover: “Er moet op gelet worden dat de ondernemers dezelfde omstandigheden hebben als de ondernemers om hen heen. In het kader daarvan hebben we aan het college gevraagd om te kijken hoe we om kunnen en moeten gaan met de ruimere zondagsopenstelling die de gemeente Haarlem zich voorgenomen heeft, gecombineerd met de ontwikkeling van Sugar City in Halfweg en de gevolgen die dat heeft voor de winkeliers in Zwanenburg. We houden in de gaten of de omstandigheden veranderen. Op dit moment is er in Haarlem en Sugar City nog geen uitgebreidere openstelling.”

Fractievoorzitter Arie Noomen stelt, dat voor een belangrijk deel van de achterban van zijn CDA het zoveel mogelijk bevorderen van de zondagsrust een ander belangrijk argument is om de zondagopenstelling zo veel mogelijk te beperken. Om die reden stemde zijn fractie tegen. “Maar het CDA is zich er ook van bewust dat het niet reëel is de wens van een weliswaar nog steeds behoorlijke groep mensen in de samenleving op te leggen aan de samenleving in zijn geheel.” Voor het CDA gelden ook andere argumenten, legt Noomen uit: “Voor veel wat kleinere ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf is het niet op te brengen om aan de zondagsopenstelling deel te nemen. Dit kost hen een deel van de vaak toch al niet dik belegde boterham. Met de algehele zondagsopenstelling worden de grote en sterke ondernemingen ten koste van de kleinere bevoordeeld en dat gaat het CDA te ver.” Meijer hierover: “Paul Kok ziet het heel goed, open mag je op zondag maar dit betekent niet dat het een verplichting is. De ondernemer kan dit prima zelf bepalen, dat is een eigen vrije keuze. Het is trouwens ook algemeen bekend dat consumenten meer tijd en zin hebben om bijvoorbeeld een kostuum te kopen in het weekend dan op maandagochtend. Het gaat ook echt niet alleen om supermarkten.

24uurs economie
We leven in een 24 uurs economie dus dan moet je wel met de tijd meegaan, zeker zo’n grote gemeente als Haarlemmermeer. Schiphol is onderdeel van Haarlemmermeer, dit wordt nog wel eens vergeten. Maar de winkels daar zijn gewoon 7 dagen per week open en adverteren zelfs om consumenten te bewegen vooral op zondags te komen winkelen op Schiphol Plaza. Wij beschouwen dit is oneerlijke concurrentie voor de overige ondernemers in Haarlemmermeer.” Van Belle: “Op dit moment geldt de landelijke winkeltijdenwet en de gemeente heeft zich aan die wet te houden. De wet biedt dus wel ruimte voor maatwerk, zoals bijvoorbeeld voor Schiphol.”

Achterkamertjesbesluit
Ondertussen is over dit onderwerp de hitte nog niet uit de lucht. Het woord ‘achterkamertjesbesluit’ is gevallen. “Een andere kwalificatie heb ik er niet voor”, briest de preses van MKB Haarlemmermeer/Schiphol, als hij terugdenkt aan het in zijn ogen uiterst merkwaardige stemgedrag van de coalitiepartijen. “Hoe kunnen partijen die zeggen voor ondernemers op te komen op het cruciale moment de uitdrukkelijke wens van de 12.000 ondernemers die wij vertegenwoordigen, negeren? Daar moet meer achter zitten. Ik weet dat VVD-wethouder Arthur van Dijk de openstelling op zondag ook graag wil. Ook hij moet zich ontzettend in de steek gelaten voelen. De VVD gaat bloeden hiervoor.” Volgens Henk Kuipers zal de soep niet zo heet gegeten worden als deze wordt opgediend. “Ik kom Paul regelmatig tegen dus we komen er binnenkort vast wel even over te spreken.”

VVD geloofwaardigheid verloren
Kok vooralsnog: “De VVD heeft haar geloofwaardigheid verloren als het gaat om de ondernemers, en dat hebben de ondernemers nu zelf ook door. Pas over drie jaar zijn er verkiezingen. Voor het MKB is dat veel te ver weg. Het is onbestaanbaar dat we met een raad die weigert naar ondernemend Haarlemmermeer te luisteren, nog drie jaar moeten doorgaan. Zondagopening naar keuze van de detailhandel is een legitieme eis en de partijen die hier neen tegen zeggen moeten maar verdwijnen. Ook al moet de coalitie daardoor ploffen.” Namens Forza! Haarlemmermeer kondigt Paul Meijer aan over een tijdje de motie nogmaals in te zullen dienen. Wordt dus vervolgd.