CDA legt bom onder SRH sessie dossiers City4Love

Nieuwsblad Haarlemmermeer, 22 juni 2011

CDA fractievoorzitter Arie Noomen: “Het moet niet gaan over aannames en suggesties maar over feiten en inhoud. Als Beusenberg dát kan aantonen dan willen wij alsnog graag zo’n sessie steunen.”

Bij het aanhoren van dit statement pakte de geplaagde SRH voorman meteen zijn spullen van tafel en stapte woedend op om voorlopig niet meer in de raadszaal terug te keren.

“Ik ben volstrekt gepiepeld want toen ik diverse fracties onlangs polste of zij mij wilden steunen voor zo’n sessie had ik 13 benodigde toezeggingen. Ook die van CDA raadslid Ed Kosterdie mij aangaf dat zijn partij graag wilde vernemen wat er bij allerlei grondtransacties mogelijk was fout gegaan. En nu komt zijn voorzitter terug van vakantie en wordt hij teruggefloten en zegt het CDA dat het afhaakt. Wat heb ik nou aan dit soort slapjanussen in de raad? Daar kun je toch politiek geen zaken mee doen?”

Feitenrelaas 
Daags na het incident is Beusenberg nog razend over de opstelling van de christen democraten: “Eerst ja zeggen en dan op het laatste moment afhaken. Wat een slap gedoe.”
Forza! fractievoorzitter Paul Meijer heeft begrip voor de boosheid: “Natuurlijk. Ik zat echt met mijn oren te klapperen. Sinds maanden vragen de fracties of SRH nu eindelijk eens met een sessie komt en dan vraagt hij die aan en haken diverse partijen af. Omdat zij over de inhoud willen praten. Ja, dank je de koekoek.

In raadssessies gaat het toch altijd over de inhoud? Ik ben van plan nu zelf een sessie aan te vragen en ga de fracties vragen wat zij dan precies als onderdeel van die sessie willen weten. Op basis daarvan kan Beusenberg dan zijn aanvraag opnieuw indienen.”

Dat ook de HAP afhaakte is eveneens onbegrijpelijk omdat raadslid Peter van Groenigen zich al maandenlang in dit dossier verdiept en op tegenwerking vanuit het college stuit. De HAP stelt dat het in zo’n sessie inderdaad om feiten moet gaan maar hoopt wel dat er uiteindelijk een eigen raadsonderzoek naar grondzaken wordt verricht.

VVD fractievoorzitter Henk Kuipers zegt dat Beusenberg geen persoonlijke belangen moet verstrengelen met zijn raadswerk en dat daarom de liberale fractie heeft tegengestemd.
CU-SGP steunde het sessieverzoek van SRH maar GroenLinks zei dat het niet overtuigd is geraakt over de inhoud van de sessieaanvraag.

D66 had de sessie weliswaar gesteund maar stelde ook inhoud boven aannames.