Forza! steunt strijd bewoners Hoofddorp-Oost

Hoofddorp, woensdag 10 februari 2011

Tijdens een bijeenkomst van de wijkraad Hoofddorp-Oost, die op 9 februari is gehouden, hebben bezorgde buurtbewoners massaal hun zorgen geuit over de komst van een hoogspanningslijn (380kV) vlak langs hun wijk. Zorgen zijn er met name over het feit dat een deel van de hoogspanningslijn bovengronds aangelegd gaat worden.

Volgens de buurtbewoners levert dit een gevaar op voor de volksgezondheid in verband met het vrijkomen van elektrisch geladen fijnstof en de straling, zij worden hierin gesteund door talrijke rapporten. Daarnaast is er sprake van ernstige horizonvervuiling en bestaat er gevaar voor de vliegveiligheid.

Forza! fractie-assistent Dennis Nieuwenhuys is overtuigd van de risico’s en snapt niet dat er voor is gekozen om de lijn langs de wijk bovengronds aan te leggen. Nieuwenhuys: “In eerste instantie zou de lijn via de westflank gaan lopen, maar aangezien daar flink gebouwd kan gaan worden, is er om financiële redenen gekozen om het tracé van de hoogspanningslijn vlak langs Hoofddorp-Oost te laten lopen. De bewoners hebben geen enkele inspraak gehad en de politiek heeft niet naar hen willen luisteren. Forza! vindt dit een staaltje van bestuurlijke arrogantie waar wij van Forza! graag mee aan de slag willen”.

Forza! vindt dat het hele traject van de hoogspanningskabel bij de wijk Hoofddorp-Oost ondergronds moet. Dit is, volgens Forza!, in principe een taak van de rijksoverheid, maar Forza! is ook van mening dat de gemeente dit mede kan financieren uit de opbrengsten van de nieuwbouw op de westflank. De bewoners van Hoofddorp-Oost mogen niet de dupe worden van de komst van de hoogspanningslijn langs hun wijk.