Forza! wil duidelijkheid over niet te herleiden miljoenen

Haarlemmermeer

Fractievoorzitter Paul Meijer van Forza! Haarlemmermeer gebruikte tijdens de behandeling van de jaarstukken over 2009 grote woorden richting wethouder van Financiën Jeroen Nobel. Namens zijn fractie vond hij het ontoelaatbaar dat ruim 3 miljoen euro niet precies kan worden herleid tot bepaalde projecten.

Meijer uitte felle kritiek op de beslissing van de gemeente om, op advies van de accountant, 3,2 miljoen af te waarderen in de jaarrekening voor 2009. Het gaat om 1 procent van de zogeheten vaste activa. Dat zijn honderden projecten, zoals groen en openbare buitenruimte, die de gemeente onder handen heeft. Het totale bedrag dat in de jaarrekening staat, is maar liefst 341 miljoen. Daarvan is 280 miljoen in 2009 geheel afgerond en 61 miljoen nog in ontwikkeling.

Het schoot Meijer in het verkeerde keelgat dat 3,2 miljoen euro administratief niet aan bepaalde projecten kan worden toegeschreven. Het bedrag is niet zoek en staat ook in de gemeentelijke administratie. Het is alleen niet duidelijk om welke projecten het precies is gegaan. Op verzoek van accountant Deloitte heeft de gemeente de administratie nog eens grondig nagekeken, maar het bedrag kon niet eenvoudig worden herleid tot aanwijsbare projecten. Op advies van de accountant heeft de gemeente ruim drie miljoen afgewaardeerd.

Belastingdienst
Meijer: ‘Als je dat in het bedrijfsleven probeert, krijg je de Belastingdienst echt wel op je dak. Al is het maar 1 procent, mijn fractie vindt dit ontoelaatbaar en ik vind dat het moet worden uitgezocht.’ Het Forza!-raadslid kreeg steun van collega Rinus Beusenberg van Sociaal Rechts Haarlemmermeer.

Nobel erkende de forse omvang, maar nuanceerde het afgewaardeerde bedrag. Volgens hem gaat het om een opeenstapeling van posten in een subadministratie die vervolgens gekoppeld wordt aan de centrale boekhouding. Sommige posten stammen al uit 2004 en vroeger. De accountant heeft al eerder geadviseerd om aan te geven om welke uitgaven het precies ging. Afgesproken is dat dit voor de jaarrekening 2009 zou gebeuren. Dat is niet gelukt, ondanks de inzet van extra menskracht. In 2005 en 2006 is namelijk een nieuwe computeradministratie ingevoerd, waardoor koppeling niet meer mogelijk was. Daarom is het bedrag in één keer ten laste van de verlies- en winstrekening gebracht. Nobel zegde toe ervoor te zorgen dat subadministraties en de hoofdadministratie ‘één op één in orde zijn’. De meeste fracties gingen met die verklaring en de toezegging akkoord. Zo niet Meijer: ‘U kunt proberen recht te praten wat krom is, maar dat gaat er bij mij absoluut niet in.’