Antikraakwet

Hoofddorp, woensdag 29 september 2010

De fractie van Forza! gaat donderdag 30 september tijdens de raadsvergadering mondelinge vragen stellen over de antikraakwet die per 1 oktober van kracht wordt. Raadslid Michel van Dijk is er niet gerust op dat het college deze niet onomstreden wet zal uitvoeren.

Van Dijk: “Gemeenten als Amsterdam, Utrecht en Groningen hebben al aangegeven deze wet naast zich neer te zullen leggen, omdat zij deze wet geen goed antwoord vinden op de langdurige leegstand van panden. Wij van Forza! zijn juist erg blij met de komst van deze wet want mensen moeten van andermans spullen afblijven, kraken is gewoon diefstal.”

De fractie van Forza! erkent dat er momenteel in de gemeente weinig tot geen gekraakte panden zijn, maar meent dat toekomstige krakers, uit naburige gemeenten die wel de antikraakwet toepassen, moeten weten dat ze de polder ook maar ook beter kunnen overslaan.