Verdeling in de raad

Hoofddorp, maandag 26 april 2010

Forza! voorman Paul Meijer is, tijdens een vergadering van de gemeenteraad op 22 april, door de gemeenteraad gekozen als sessievoorzitter van de Raad. Daarnaast zal Paul Meijer plaats gaan nemen in de auditcommissie. Meijer is ook lid geworden van de werkgroep communicatie en zal zijn bijdrage gaan leveren aan het project ‘raadslid in de klas’.

Raadslid Michel van Dijk is door de gemeenteraad gekozen als één van de zeven afgevaardigden van de gemeenteraad Haarlemmermeer voor de stadsregioraad van Amsterdam. In de stadsregioraad Amsterdam zitten afgevaardigden van 16 gemeentes rondom Amsterdam en behandelen zaken die gemeentegrens overschrijdend zijn, zoals openbaar vervoer, jeugdzorg, wonen en infrastructuur.

De fractie van Forza! is tevreden met de taken die hen zijn toebedeeld.