Forza! stelt vragen over onderzoek overlast Leenderbos

Raadslid Michel van Dijk van Forza! heeft tijdens het vragenuurtje in de raadzaal vragen gesteld aan het college over het onderzoek dat in opdracht van de Wijkraad Overbos is gedaan naar de overlast en overlastbeleving van het verkeer op de Leenderbos.

Uit dit onderzoek komt naar voren dat ruim 80 procent van de 227 respondenten last heeft van overlast. Verder komt uit het onderzoek naar voren dat drie van de vier respondenten vindt dat de geluidsoverlast hun leefomgeving negatief beïnvloed. De geluidsoverlast wordt volgens de respondenten door de verkeersdrempels versterkt. Andere klachten omvatten lang wachten in de spits en stankoverlast. Driekwart van de bewoners die overlast ervaren, zegt dat de overlast de laatste vijf jaar behoorlijk of sterk is toegenomen.

Michel van Dijk wilde weten wat het college gaat doen met de uitkomsten van dit onderzoek. Wethouder Nobel antwoordde dat hem het rapport was overhandigd en dat het aandacht van het college heeft. De optie om fluisterasfalt aan te leggen bestaat nog steeds, maar ook eventuele omleggingen staan nog open. Michel van Dijk opperde dat een aansluiting van de Waddenweg met de N201 soelaas zou kunnen bieden. Wethouder Tuning gaf aan dat hierover eerder al een motie was aangenomen en dat deze optie serieus zal worden onderzocht. Michel van Dijk is hier niet gerust op omdat de problemen al zo lang spelen en zal dit onderwerp kritisch blijven volgen in de Raad.