Voorwoord 2014-2018

Politiek als passie
Forza! staat voor passie, idealen en aansprekende politiek waarbij er doorlopend gesprek wordt gevoerd met de mensen in onze prachtige gemeente. Met trots presenteer ik dan ook ons verkiezingsprogramma waarmee we niet alleen visie en lef tonen, maar ook laten zien dat de inwoners bij ons centraal staan en dat uw stem bij ons in goede handen is.
Aansprekende politiek kan eenvoudigweg niet zonder passie. Zonder passie is er geen contact met de inwoners. Alleen op die manier kan er een levendig en maatschappelijk breed gedragen politiek zijn.
Veel van de huidige politici in uw gemeente zijn ervan overtuigd dat onze gemeente een gezegende gemeente is. Helaas zijn wij een gemeente met saaie politici en bestuurders. Zij denken te weten wat goed voor u is zonder u te spreken. U mag één keer per vier jaar opdraven om hen weer voor vier jaar op het pluche te houden. Een lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen is in hun visie geen uiting van onbetrokkenheid van de burger bij de gemeentepolitiek, laat staan van een kloof tussen de politiek en de burgers, maar een uiting van innige tevredenheid van de burger over hoe de gemeente wordt bestuurd.
Binnen het huidig gemeentebestuur is daarnaast van dualisme nog nauwelijks sprake. De spanning tussen het college en de raad is hierdoor opgeheven en vervangen door een strikt en in beton gegoten collegeakkoord. Deze ontwikkelingen zijn de doodsteek voor het politieke debat en maken aan elke politieke passie een eind. Voor idealen, laat staan voor passie, is in een dergelijk cultureel politiek klimaat namelijk geen plaats.
De huidige gevestigde politici willen ook niet lastig gevallen worden door politieke avonturiers als Forza! en de door ons uitgelokte politieke avonturen. Zoals u in de (sociale) media heeft kunnen volgen kwam het enige politieke vuurwerk in de raad van Forza!. Ons wordt hierin ‘populisme’ verweten, we worden hierdoor niet serieus genomen en zelfs genegeerd. Desondanks is ons de moed niet in de schoenen gezonken, maar zijn we alleen nog gemotiveerder en sterker geworden.
Stem op 19 maart 2014 daarom op Forza!
Paul Meijer, fractievoorzitter