Oneerlijke woonruimteverdeling in Haarlemmermeer

Forza! spreekt haar oprechte deelneming uit naar alle woningzoekenden in Haarlemmermeer. U bent allen de dupe van 75 jaar reguleren van de woningmarkt.
Falend overheidsbeleid dat vandaag op schrijnende wijze geïllustreerd wordt door het te bespreken ontwerp-voorstel woonruimteverdeling.
U allen gecondoleerd.

Met 90.000 woningzoekenden in de regio en 9.000 te verdelen sociale huurwoningen is iedere vorm van woonruimteverdeling bij voorbaat kansloos en inherent oneerlijk. …

Statushouders worden in de gemeente in een speciaal voor hen te bouwen flexwoning geplaatst alwaar ze twee jaar kunnen wonen alvorens ze alsnog doorstromen naar een van de schaarse sociale huurwoningen. In de diverse bewonersgroepen op sociale media was de verontwaardiging toen dit bekend werd niet van de lucht en terecht. Deze idioterie is aan niemand meer uit te leggen. Zo’n flexwoning is natuurlijk geen plaggenhut op de hei maar een mooi huis dat aan alle moderne eisen voldoet.

Forza! kan dan ook alleen instemmen met deze regeling als die voor alle woningzoekenden geldt. De voorgestelde regeling lijkt ons voorts in strijd met de grondwet artikel 1 die luidt ”Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”.
Als Nederlander mag je achteraan in de rij aansluiten. Niet zeuren, braaf afwachten en vooral je kop dichthouden.
Volgens HAP fractievoorzitter Sophie van de Meeberg discrimineren wij omdat wij iedereen gelijk willen behandelen…???

Forza! herinnert de VVD en HAP graag nog even aan hun verkiezingsbelofte uit 2018 dat zij deze oneerlijke verdeling zouden afschaffen. Ze claimen dit gedaan te hebben, maar niet is minder waar!
Zij moeten onze inwoners niet gaan vertellen dat zij de urgentie voor statushouders hebben afgeschaft. Die is niet afgeschaft, hij is enkel her-verpakt in mooi glanzend papier met een strik er omheen.

Forza! laat zich in dit geval graag inspireren door de woorden van de oud staatssecretaris en Amsterdams wethouder, Jan Schaeffer: ”In gelul kan je niet wonen!”.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.