Sessieverzoek van Forza! over het niet onteigeningen van gronden

Aanstaande donderdag 12 december gaat de gemeenteraad van Haarlemmermeer op verzoek van onze fractie het hebben over: ”Het niet onteigeningen van grond indien de eigenaar het bestemmingsplan zelf wilt uitvoeren”.

De aanleiding voor ons sessieverzoek kwam nadat de raad op 15 november 2018 en later op 17 oktober 2019 besloot bij meerderheid in te stemmen met de procedure welke moet leiden tot onteigening en daarmee verkrijging van gronden die nodig zijn voor verplaatsing van de sportvelden in Badhoevedorp en voor het aanleggen van een strook natuur (de Groene As) tussen de Schipholweg en de beoogde, nog te ontwikkelen sportvelden (De Veldpost).
Als reden voor de onteigening wordt het belang van de ruimtelijke ontwikkeling genoemd.

Forza! raadslid Erik Vermeulen

De eigenaar van de grond heeft bij herhaling aangegeven de grond te willen behouden en voor en in samenwerking met de gemeente de beoogde ruimtelijke ontwikkeling te willen uitvoeren. De eigenaar van de gronden meent hiervoor de middelen te hebben en is er vervolgens van overtuigd deze ontwikkeling ook nog eens tegen lagere maatschappelijke kosten te kunnen uitvoeren dan wanneer de gemeente dit in eigen beheer doet.

Onze motivatie

De gemeente verwoordt haar beleidsdoel ten aanzien van sport als volgt: ”Inwoners beschikken over voldoende
aantrekkelijke mogelijkheden om te recreëren, bewegen actief
en nemen deel aan sport”
.

Nergens in dit beleid wordt genoemd dat de genoemde aantrekkelijke mogelijkheden te allen tijde op grond welke eigendom is van de gemeente moeten worden geboden. Als raad is een van onze taken het beoordelen of het geld dat onze gemeente uitgeeft doelmatig wordt besteed.

Daarom dient de sessie om antwoord te krijgen op de volgende vragen:
– Is bezit van vastgoed en gronden met een beoogd
maatschappelijk nut een doel op zich?
– Is, gelet op het feit dat eigendom een fundamenteel recht is en
onteigening alleen in het algemeen belang onder strikte
wettelijke voorwaarden mogelijk is, onteigening niet overbodig
als de grondeigenaar, in een publiek-privaat
samenwerkingsverband, volledig bereid is met de gemeente
samen te werken om een beoogd beleidsdoel te behalen?
– Is het werken met anterieure overeenkomsten overeenkomstig
het beleidskader strategisch grondbeleid niet het beleid dat de
voorkeur geniet?
– Mag een partij, anders dan de gemeente, onder regie van de
gemeente, vorm geven aan gewenst beleid?
– Waarom worden in dit specifieke geval de plannen van
Kennemerland Beheer BV zonder meer van tafel geveegd? Op
welke manier dient dit het algemeen belang?
– Mag de raad, gelet op het debacle rond het ontwikkelen van
een honkbalstadion door de gemeente, de berekening van
zowel de projectontwikkelaar als de gemeente zien en aan de
hand daarvan besluiten op welke manier de gemeente haar
geld het meest doelmatig besteedt?
– Zijn we als raad bereid om nu en in de toekomst te overwegen
dat het niet noodzakelijkerwijs in het algemeen belang is als
de gemeente eigenaar is van maatschappelijk vastgoed en dat
we publiek-private samenwerkingsverbanden niet uit zullen
sluiten?

De sessie

De sessie hierover is op donderdag 12 december 2019 en begint om 21:00. U bent van harte welkom om op de publieke tribune in de raadzaal of in de burgerzaal van het raadhuis aanwezig te zijn en de vergadering te volgen. U kunt de sessie ook online via het internet live meekijken via: https://gemeenteraad.haarlemmermeer.nl/

Wilt u inspreken bij deze sessie en uw mening over dit onderwerp laten horen? Meldt u zich dan bij de griffie aan voor woensdag 11 december 12:00.

Dit kan telefonisch via: (023) 56 76 819 Of door een e-mail te sturen naar: griffie@haarlemmermeer.nl

Zie ook: https://haarlemmermeergemeente.nl/gemeenteraad-0/inspreken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.