Geen gymles deze winter voor honderden leerlingen KSH en Kaj Munk College

Honderden leerlingen van de KSH en het Kaj Munk College krijgen komende winter geen gymles. Reden hiervoor is een vertraging bij de verbouwing van sporthal Het Spectrum. Dat blijkt uit een brief die de Truus Vaes, voorzitter van de Stichting Iris waar beide scholen onder vallen, aan het college en de gemeenteraad heeft gestuurd. De fractie van Forza! heeft inmiddels schriftelijke vragen over de kwestie gesteld.

Volgens Vaes zou de renovatie van de sporthal in eerste instantie al in augustus 2017 moeten beginnen, maar werd de planning meermaals aangepast. Eerst werd het april 2018 en vervolgens toch maart 2018, om er zeker van te zijn dat de sporthal op tijd klaar zou zijn voor het nieuwe seizoen. Dat leidde volgens Vaes afgelopen voorjaar al tot grote problemen voor de scholen die de sporthal gebruiken. Niet alleen voor de gymlessen die daar plaatsvinden, maar ook tijdens de examens van de KSH die er worden afgenomen.

VERTRAGING

Hoewel het dus de bedoeling was dat deze problemen na de zomervakantie achter de rug zouden zijn, bleek daar in de praktijk niks van terecht te komen. Door een vertraging wordt de sporthal namelijk niet in oktober, maar pas in het voorjaar van 2019 opgeleverd, zo liet de exploitant de scholen in juli weten. Komende winter kan er daardoor niet gesport worden in de hal.

En dat stelt de scholen opnieuw voor grote problemen. Na een gesprek met de gemeente kwamen meerdere opties op tafel – een opblaasbare hal, een tijdelijk te bouwen onderkomen – maar in september bleek na een nieuw gesprek dat die opties allemaal niet haalbaar zijn. Halverwege september werd in een laatste bijeenkomst een oplossing besproken die slechts een deel van het probleem oplost. Met als gevolg dat er dus honderden kinderen komende winter geen onderdak hebben voor hun gymlessen.

OPLOSSING

En dat zit Vaes begrijpelijkerwijs niet lekker. Ze hoopt dan ook dat er alsnog nagedacht gaat worden over andere opties. “Graag sluiten wij af met de hoop, misschien tegen beter weten in, dat de gemeente alsnog komt met een werkbare en vooral concrete oplossing die recht doet aan wat de gemeente haar jeugdige inwoners belooft”, aldus Vaes aan het eind van haar brief.

Politieke partij Forza! heeft inmiddels vragen gesteld aan het college over de kwestie. Volgens Forza! zou de aannemer een claim tegen de gemeente aan het voorbereiden zijn omdat het bestek niet zou deugen. Volgens de fractie is het ‘stuitend’ en ‘getuigt het van onvoldoende verantwoordelijkheidsbesef’ dat er geen oplossing is gevonden. De partij wil dan ook weten wat het college van de kwestie vindt, en wat het gaat doen om tot een oplossing te komen.

 

Schriftelijke Vragen

Schriftelijke vragen Sporthal Spectrum

26 september 2018

Geacht College,

De fractie van Forza! heeft tijdens het vragenuur van de raadsvergadering van 6 september u vragen gesteld over de verbouwing van sporthal het Spectrum. Uit uw antwoord bleek dat de verbouwing van de sporthal in het voorjaar gerealiseerd zal worden. recentelijk is de fractie van Forza! ten ore gekomen dat er nieuwe problemen zijn opgedoken en dat de aannemer een claim neer gaat leggen bij de gemeente omdat het bestek niet zou deugen.

Daarnaast heeft ons een brief bereikt van de voorzitter van Iris waarin zij grote zorgen uit over het gegeven dat er geen goede oplossing is gevonden voor het ontbreken van een sportaccommodatie gedurende het winterseizoen. Ook over de rol van de gemeente die haar verantwoordelijkheid niet zou nemen is een grief.  

Het resultaat nu is dat er voor 500 leerlingen geen gymlessen zullen zijn in de periode oktober 2018 tot en met medio mei 2019. Dit is volledig in strijd met de ambities van de gemeente op het gebied van bewegen en gezondheid. De voorzitter van Iris meldt dat zij er niet meer uitkomt met de wethouder en de ambtenaren. Dit vindt Forza! een ernstige zaak.

De fractie van Forza! vindt het stuitend en getuigen van onvoldoende verantwoordelijkheidsbesef dat er geen gedegen oplossing is gevonden, zoals door de wethouder beloofd tijdens het vragenuur van 6 september, voor een alternatieve sportaccommodatie . Forza! vindt dat de gemeente direct haar verantwoordelijkheid moet nemen om met onorthodoxe oplossingen te komen zodat voor alle leerlingen van het KSH en Kaj Munk college een (tijdelijke) sportaccommodatie gerealiseerd zal worden.

 

Vragen:

1.       Klopt het dat de aannemer het boetebeding niet wil betalen en dat de aannemer een claim gaat neerleggen bij de gemeente?

2.       Wat betekent dit voor de bouwwerkzaamheden van het sporthal Spectrum?

3.       Bent u het met Forza! eens dat het onacceptabel is wanneer honderden kinderen dit schooljaar verstoken blijven van gymlessen?

4.       Kunt u een inhoudelijke reactie geven op de brief van voorzitter van Iris?

5.       Kunt u een opsomming geven van uw inspanningen om dit probleem op te lossen?

6.       Bent u van plan alsnog uw verantwoordelijkheid te nemen en snel met een oplossing te komen?

7.       Zo niet welke politieke consequenties zal de wethouder hier aan gaan verbinden?

 

Paul Meijer

Fractie Forza!

One thought on “Geen gymles deze winter voor honderden leerlingen KSH en Kaj Munk College

  1. tsja, berusting komt na de…. was het niet zoiets ? Dit ge… had voorkomen kunnen worden als dit icoon binnen Hoofddorp niet verwijderd zou worden ten koste van huizen en verplichte verplaatsing naar het verschrikkelijke complex in de net zo erge Floriande.
    Riekt naar prestige-geil beleid van het gemeentebestuur

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.