Forza stelt vragen over parkeeroverlast Buitenkaag

BUITENKAAG – De fractie van Forza! is benaderd door enkele inwoners uit Buitenkaag die overlast ervaren vanwege parkeerdrukte door werknemers van het aan de overkant van de Ringvaart gevestigde bedrijf Royal feadship van Lent. Forza! heeft het college van B en W Haarlemmermeer hierover nu schriftelijke vragen gesteld.

De scheepswerf Van Lent ligt in de gemeente Kaag en Braassem. Momenteel werken er 850 mensen bij van Lent. Het grote merendeel van deze werknemers werken aan de overkant van de Ringvaart bij van Lent en parkeren hun auto’s door heel Buitenkaag aan de Oostzijde van het dorp. Inwoners hebben het gevoel dat er dagelijks meer auto’s in dorp zijn dan inwoners (430). Naast de verkeersdrukte rijden de werknemers van Van Lent ook nog eens te hard.

 

De overlast start vroeg, aldus de inwoners. De oorzaak van dit probleem is de slechte infrastructurele toegankelijkheid van het eiland. Volgens een inwoner is dit een probleem wat de leefbaarheid van zijn dorp ernstig schaadt en waar de belangen van een miljoenen bedrijf er voor zorgt dat de bewoners zich moeten aanpassen aan een situatie veroorzaakt door dit bedrijf in plaats dat een bedrijf zich aanpast aan de inwoners van Buitenkaag en hun leefomgeving. De bewoners willen een gedragen oplossing voor dit probleem buiten het dorp.

 

Er is momenteel een parkeerterrein van 130 auto’s in de Leidsemeerstraat. (Een vergunning om daarnaast nog een terrein te realiseren is afgewezen door de vele bezwaarschriften van omwonenden). Van Lent wil nu aan de Westzijde van het dorp een mega parkeerterrein maken met 350 parkeerplaatsen. Hier zijn de inwoners van het dorp die ons benaderd hebben op tegen, omdat het dorp dan via de twee aanrijroutes Hoofdweg-Westzijde en Hoofdweg-Oostzijde een aanrijroute worden. De overlast heeft dan het gehele dorp bereikt.

Vragen

Forza! heeft nu de volgende vragen voor het college:

  • Wat is de visie van het college op deze situatie?
  • Bent u het met Forza! eens dat de parkeerproblemen opgelost dient te worden door Van Lent en de gemeente Kaag en Braassem?
  • In hoeverre voelt het college de verantwoordelijkheid om de parkeerproblemen voor het bedrijf van Lent dat gelegen is in een andere gemeente op te lossen?
  • Bent u van plan grond te verkopen zodat aan de westzijde van Buitenkaag een parkeervoorziening kan worden gerealiseerd?
  • Wat gaat u doen aan de onveilige aanrij route aan de hoofdweg Westzijde?
  • Op welke wijze worden de inwoners van Buitenkaag meegenomen bij het oplossen van de parkeerdrukte in Buitenkaag?
  • Zijn er nog andere oplossingen denkbaar waarmee het dorp Buitenkaag kan worden ontlast?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.