De negen kernpunten van Pim Fortuyn

De 9 kernpunten van Forza! gebaseerd op het moderniteitsbeginsel van Pim Fortuyn!


In Nederland:

1. Geldt een parlementaire democratie.

2. Bestaat een volledige scheiding van Kerk en Staat.

3. Geldt een volledige vrijheid van meningsuiting.

4. Geldt een markteconomie gebaseerd op eigen initiatief en vrij ondernemerschap.

5. Dient een absolute scheiding te zijn tussen de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht.

6. Zijn mannen en vrouwen cultureel, sociaal en economisch volstrekt gelijkwaardig. En de seksuele geaardheid doet in het politieke domein niet ter zake.

7. Staat individuele verantwoordelijkheid van de mens centraal.

8. Dient de samenleving te bestaan uit samenlevende en samenwerkende individuen.

9. Wordt de Universele Verklaring van de rechten van de Mens gerespecteerd en nageleefd zonder eigengereide interpretaties op basis van zgn. eigen culturen.