Forza!: ’Bouw woningen Cruquius herzien’

Haarlems Dagblad, 29-07-2016

CRUQUIUS – De gemeente Haarlemmermeer moet een nieuwe analyse maken waarin wordt bekeken of er wel 32 woningen voor zogenoemde statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning), jongeren en ’spoedzoekers’ in Cruquius dienen te komen.

Dat is de strekking van schriftelijke vragen die de gemeenteraadsfractie van Forza! heeft gesteld aan het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer. Eerder spraken dorpsraad en bewoners zich in een brief al uit tegen de plannen van het college.

Plan

Het plan van het college is om in Hoofddorp en Cruquius in samenwerking met woningcorporatie Ymere in totaal 109 nieuwe, kleine woningen (dertig tot veertig vierkante meter groot) te bouwen. De helft van de woningen is bedoeld voor statushouders, de andere helft voor jongeren en mensen die met spoed een woning zoeken omdat ze dakloos dreigen te worden. Van die woningen zouden er 32 aan de Commelinbaan-Oude Kruisweg (in de volksmond Laantje van Peetoom) moeten worden gebouwd.

Volgens Forza! stellen de bewoners in hun protestbrief aan de gemeente dat de integratie van circa vijftig nieuwe bewoners tot mislukken is gedoemd omdat er slechts dertig mensen in het gebied wonen.

De dorpsraad en bewoners beweren ook dat er in het verleden afspraken zijn gemaakt door de gemeente met personen, die de grond (die nu bebouwd moet worden) hebben verkocht. Forza! wil daar uitleg over. De partij wil weten of dat klopt, wat eventuele afspraken zijn en wat het schenden daarvan voor gevolgen heeft.

Bewoners

De bewoners van Cruquius maakten eerder in hun brief ook duidelijk niet blij te zijn met de verhouding nieuwkomers en huidige bewoners. Daarnaast spraken zij hun zorgen uit dat er voor de nieuwe bewoners niet of nauwelijks faciliteiten zijn in de directe omgeving als winkels, huisarts en scholen.

Forza! vraagt B en W van Haarlemmermeer om een nieuwe ’sociale impactanalyse’ te maken voor de bouw van de woningen in Cruquius en op basis daarvan het besluit te heroverwegen.

Met de bouw van de woningen in Hoofddorp – die nabij Kaj Munk en aan de kruising Hoofdweg-Wieger Bruinlaan moeten komen – heeft Forza! blijkbaar geen moeite. Voor die locatie wordt althans geen heroverweging gevraagd.

De bouw van de woningen zou in 2017 al moeten beginnen.