Gemeenteraad unaniem voor raadsenquête over honkbalstadion

HCnieuws.nl

Oppositiepartij Forza heeft er weliswaar negen maanden op moeten wachten maar sinds afgelopen donderdagavond is de bekende kogel dan toch door

 

de kerk: er komt alsnog een Raadsenquête over het onverkwikkelijke Honkbaldossier zodat de drie hoofdspelers/ex-wethouders in deze soap alsnog onder ede kunnen worden verhoord.
Forza’s-voorman Paul Meijer: “Opvallend was wel dat de HAP vorige week opeens ons initiatief voor zo’n Raadsenquête, die wij al afgelopen februari voorstelden, min of meer overnam en hiervoor een motie indiende. Ik vond dat niet zo sjiek maar onze fractie heeft zich toch maar genereus gevoegd bij het HAP-voorstel zodat wij dat dus uiteindelijk samen hebben ingediend omdat dit in het belang is om de onderste steen in dit dossier boven tafel te krijgen.” Dat ontlokte tijdens de stemming Kees van der Linden (OLH) de opmerking dat zijn fractie mede-indiener is van de motie maar dat hij vergeten was dit aan de Griffie te melden. Dus kon Raadvicevoorzitter Mieke Booij, die het ruim drie uur durende debat op perfecte wijze had geleid, uiteindelijk concluderen dat Forza/ HAP/OLH de motie gezamenlijk hadden ingediend. Wederom een Trojka maar nu niet van drie ex-wethouders.

Bij de stemverklaring gaf Johan Rip (HAP) ruiterlijk toe dat in goed overleg met Forza de motie uiteindelijk gezamenlijk was ingediend nadat Paul Meijer (Forza) zijn eigen motie had teruggetrokken. Nicole Mulder (GroenLinks) betreurde het dat bij de komende Raadsenquête ook niet andere megalomane projecten als het sportcomplex KWA worden betrokken maar steunde toch de motie. Mariëtte Sedee (CDA) deed dat na rijp beraad in haar fractie uiteindelijk ook. De motie had de christendemocraten wellicht wat hoofdpijn bezorgd want tot het allerlaatste moment was niet duidelijk of het CDA zou inhaken. Dat gold ook voor de PvdA waarvan Fien Evelens tijdens het debat keihard had duidelijk gemaakt dat haar fractie niet wil omkijken maar vooruit wil zien. Toch stemde de partij in omdat het uitgangspunt voor de Raadsenquête is dat er een beperkt aantal mensen onder ede wordt ondervraagd en dus niet weer het hele spel opnieuw hoeft te beginnen.

 

Arjo van Bezooijen (CU-SGP) complimenteerde Forza: “Ik ben in het verleden wel eens kritisch tegen Forza heeft geweest maar ik heb waardering voor het feit dat zij zijn aangeschoven bij de HAP motie.” Rinus Beusenberg (SRH) kreeg uiteraard weer de lachers op zijn hand: “Ik heb altijd al geroepen dat een Raadsenquête het beste was. Fijn dat ook de coalitiepartijen HAP en D66 daarin nu meegaan en dan is het logisch dat PvdA en VVD er gezellig achteraan huppelen”.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.