Forza! wil testen of gemeente klaar is voor jeugdzorg

Bron: hcnieuws

HOOFDDORP – De fractie van Forza! wil dat de gemeente via een zogeheten stresstest onderzoekt of zij klaar is om de taken op het gebied van jeugdzorg vanaf 1 januari zelf uit te voeren. Deze stresstest wordt op dit moment ontwikkeld. Forza! heeft er schriftelijke vragen over gesteld aan het college.

Landelijk zijn er veel zorgen over de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten. Veel gemeenten zijn nog niet klaar voor de overdracht en hebben onder meer nog geen afspraken gemaakt met hulpverleningsorganisaties over de financiering of de toegang tot de jeugdzorg.

Forza!-raadslid Michel van Dijk heeft er vertrouwen in dat de gemeente goed op weg is met de transitie, maar is er ook van overtuigd dat een stresstest het succes van de overgang kan bevorderen. Van Dijk: ”Het lijkt me verstandig dat een keer door andere ogen gekeken wordt naar alle gemeentelijke ontwikkelingen. De gemeente is een lerende organisatie en zal profiteren van de adviezen die de stresstest zal opleveren.”