Integriteitsonderzoek verdient geen schoonheidsprijs

Meerkiosk | Ted Sluymer

Integriteitsonderzoek verdient geen schoonheidsprijs door Ted Sluymer |

Het integriteitsonderzoek dat is ingesteld om Forza! onderuit te halen, is gestrand op de rol die ex-Forza!-raadslid Kees van der Linden heeft gespeeld. Dat is mijn eerste indruk, want als bankpasjes niet worden teruggegeven, maar worden doorgeknipt en als bankafschriften van recente jaren niet meer aanwezig zijn, dan deugt er iets niet. Als ex-belastingman weet Van der Linden heel best hoe lang je je administratie moet bewaren. Daarmee komt het integriteitsonderzoek in een bedenkelijk daglicht te staan. Er zijn enkele zaken in de administratie van Forza! die niet kloppen. Laat dat duidelijk zijn. De administratie van Forza! is amateuristisch gedaan. Zo had het nooit mogen gebeuren, maar zo is het wel gegaan. Als je dan, zoals Kees van der Linden, bij burgemeester Weterings een vuurtje probeert te stoken om Paul Meijer af te fikken, dan moet je wél met argumenten komen. Ondanks de gevonden slordigheden, waarvan de ergste een dubbele boeking is van nog geen 3000 euro, vind ik niet dat Barbertje Forza! moet hangen.

Je mag ze wél grove slordigheid aanwrijven, maar dat zal Paul Meijer wel beamen en hij gaat die opmerkingen ook niet uit de weg. Forza! wilde en wil openheid. Alles transparant, benadrukte Meijer in een telefoongesprek met mij. Kees van der Linden mist dus de boot en schiet meedogenloos in eigen voet met dit onderzoek dat weliswaar diepgaand lijkt uitgevoerd door KPMG, maar inhoudelijk de diepgang heeft van een eurocent, al was het alleen al om de dodelijk saaie manier van ondervragen, de talloze herhalingen en het ontbreken van een conclusie die verder gaat dan wat lullige abstracte cijfers. En dan nog niet eens over bedragen die ergens over gaan. Waar Paul Meijer de kluit niet belazert Bij het doorworstelen van het saaie KPMG-relaas wist ik het meteen: Paul Meijer belazert de kluit niet. Honderd procent zeker. Hij zal wel gek zijn. Paul is soms ad hoc, verdient een betere PR en moet soms zijn mond houden, maar hij bedondert de boel niet. Waarom ik dat denk? Hoe moeilijk is het? Een fractievoorzitter die de boel op wil lichten, doet dat niet alleen veel geraffineerder, hij doet dat ook met bedragen die ergens over gaan. Als je dan gepakt wordt, dan stuur je een ansichtkaartje vanaf een zonnig eiland. Til een bank of verzekeringsmaatschappij voor een miljoentje of dertig. Ik zou zelf nog in de verleiding komen. Niets aan de hand dus? Ja, wel wat aan de hand.

Niet Meijer gaat met dit onderzoek onderuit, maar vooral Kees van der Linden slingerde de bananenschillen voor eigen voeten. Ik zal het KPMG-rapport integraal publiceren en wie interesse heeft in stoffig materiaal moet het zeker lezen. De conclusie is helder. Forza! is slordig als het om boekhouden gaat. Dat moet veranderen en laat nu toevallig vandaag de provincie Gelderland gaan melden dat ze alle declaraties online gaan zetten. Slimme programmeurs hebben daar een prachtige oplossing voor gevonden, Declaree-software. Ik mag hopen dat de politiek in Haarlemmermeer dat per direct gaat oppakken. Het kan de redding zijn voor het integriteitsonderzoek naar Onafhankelijk Liberaal binnen enkele jaren. Want als Kees van der Linden nu al geen bankafschriften meer kan overleggen, vrees ik het ergste.

 

Verklaring van Forza! over het integriteitsonderzoek:

De fractie van Forza! heeft nimmer ingestemd met de gemeentelijke integriteitscode. Nu juist Forza! onderdeel van een onderzoek is, blijken plotseling veel andere fracties het ook met (belangrijke delen van) de integriteitscode oneens te zijn. Forza! heeft altijd voor openheid gepleit en heeft zélf voorgesteld aan het seniorenconvent om dit onderzoek, de conclusies van de burgemeester en onze reacties daarop openbaar te maken. Kort en goed: de fractie kan zich vinden in de conclusies van de burgemeester, maar is het oneens met de toonzetting daarvan.

 

Uiteindelijk is het de kiezer die beslist over de integriteit en betrouwbaarheid van de door haar gekozen volksvertegenwoordigers en niet concurrerende partijen in de gemeenteraad. De beschuldigingen van vd Linden & vd Veer zijn onjuist en onterecht gebleken. Dit sterkt ons in de gedachte dat zij die slechts geuit hebben om Forza! te beschadigen en hun eigen positie te rechtvaardigen. Nu de beschuldigingen kant noch wal blijken te raken, is de fractie van Forza! –nog meer dan voorheen- van mening dat het genoemde tweetal dusdanig ongeloofwaardig is dat zij hieruit zelf hun consequenties zullen trekken en de politiek zullen verlaten.

Na de aanvankelijke rapportage, waarover wij eerder de pers hebben ingelicht, heeft de accountant het onderzoek uitgebreid naar 2011. Er is daarbij een dubbele factuur van € 2900 aangetroffen waar mogelijk mee gerommeld is. Handmatig is hierop de datum gewijzigd. Wij zijn hiervan erg geschrokken en hebben bij de burgemeester aangegeven dat we dit tot op de bodem zullen gaan uitzoeken. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat de dubbel ingediende bon geen onderdeel van
het was van de integriteitsmelding en derhalve bijvangst van het onderzoek is geweest. De burgemeester bevestigt in zijn correspondentie dat de onderzoeksmethode zoals die is toegepast door KPMG niet in overeenstemming is met de gemeentelijke richtlijn; de “conceptrapportage”, waarover wij eerder naar de pers berichten, had niet zo mogen heten.

Voor het overige betreft het bedragen die in het verkeerde jaar geboekt zijn. Dit is een administratieve onvolkomenheid, waarbij niemand benadeeld is en zeker geen sprake geweest is van zelfverrijking. Deze bedragen betreffen gemaakte kosten voor onder meer telefoon, krantenabonnementen en onderhoud aan de website. Wij zijn verbaasd dat de burgemeester aangeeft dat ook deze bedragen zullen moeten worden terugbetaald en hebben eerder, in gesprekken met hem, begrepen dat deze alsnog in het juiste jaar konden worden geboekt.

De financiële administratie van de fractie is, reeds voor het onderzoek begon, uitbesteed aan een professionele partij. Het onderzoek ging over 2012 en 2013 en niet, zo als onlangs door vdLinden gesuggereerd in de pers over de periode dat hij en vd Veer deel uitmaakten van de Forza! fractie. Wel was vdLinden in de onderzochte periode houder van de bankrekeningen van Forza!

De fractie van Forza! betaalt de onjuist verantwoorde bedragen in zijn geheel terug. Over 2012 en 2013 is het niet meer mogelijk de verantwoording te corrigeren omdat de boeken gesloten zijn. In het totaalbedrag dat de fractie terugbetaalt zijn dus ook werkelijk gemaakte kosten in 2012 en 2013 begrepen, die in het verkeerde jaar geboekt zijn.

De fractie van Forza! is van mening dat een sluitende en transparante financiële administratie in het openbaar bestuur een must is. Wij hebben een onvoldoende accurate boekhouding bijgehouden. Inmiddels zijn stappen genomen om dit te verbeteren. Van persoonlijke toe-eigening of zelfverrijking -en derhalve integriteitsschending- is naar de mening van de fractie niets gebleken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.