MLB-fiasco in Kanniewaarzijn

Haarlems Dagblad, 11-09-2015

MLB-fiasco in Kanniewaarzijn

Haarlems Dagblad

Het Vara-te­le­vi­sie­pro­gram­ma ‘Kan­nie­waar­zijn’ be­steedt van­avond zend­tijd aan de mis­luk­te am­bi­ties van de ge­meen­te Haar­lem­mer­meer om het Ma­jor Le­a­gue Ba­se­ball (MLB) naar Hoofd­dorp te ha­len.

Het door Astrid Joos­ten ge­pre­sen­teer­de pro­gram­ma laat over de kwes­tie on­der meer For­za-frac­tie­voor­zit­ter Paul Meij­er aan het woord. ,,Mil­joe­nen be­las­ting­geld zijn ver­kwist en over een deel daar­van is de ge­meen­te­raad ook nog eens be­wust ver­keerd voor­ge­licht door het col­le­ge van B en W’’, al­dus Meij­er over de plan­nen Ame­ri­kaans top­honk­bal naar de pol­der te ha­len.

De ge­meen­te deed een bod bij MLB om honk­bal naar Hoofd­dorp te krij­gen, maar kreeg nooit een re­ac­tie. Het nieu­we sport­park voor honk­bal­club Pi­o­niers werd voor hon­derd­dui­zen­den eu­ro’s ex­tra MLB-ge­schikt ge­maakt. Dit jaar gaat er nog twee ton naar MLB-on­der­houd. Er is nooit een MLB-wed­strijd ge­speeld.

 

Het pro­gram­ma wordt om 22.30 uit­ge­zon­den op NPO1.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.