Zet nu vooral het mes in subsidies linkse hobby’s

Nieuwsblad Haarlemmermeer, 19-07-2015

Dat het College moet bezuinigen is duidelijk gelet op het begrotingstekort van 4,2 miljoen, hetgeen zelfs kan oplopen tot 6,8 miljoen euro. Daarom pleit oppositiepartij Forza! voor een aanpassing van het subsidiebeleid, met name als dat volgens fractievoorzitter Paul Meijer betrekking heeft op linkse hobby’s, die hij omschrijft als vermaak, ontplooiing en allerlei ontmoetingen.

Meijer waarschuwt het College ervoor om de financiële tegenvallers niet op de inwoners te verhalen en zeker ook niet op de ondernemers: “Wij zijn trouwens van mening dat het College over de ontwikkelingen in het Sociaal Domein ons een te rooskleurig beeld schetst. De decentralisaties lijken vooralsnog wel goed te zijn verlopen, maar onze zorgen gaan uit naar de transities in het Sociaal Domein die per 1 januari 2016 zouden moeten gaan plaatsvinden. De problemen rond de PGB-houders gaan onverminderd voort, de wachtlijsten in de jeugdpsychiatrie en de jeugdzorg worden langer en de kwaliteit van de hulpverlening wordt minder.”

Kunst te kijk 
Ook brak Meijer een lans voor het toegankelijk maken van kunst voor inwoners: “Het is zonde dat veel kunst ligt opgeslagen en onze inwoners hier niet van kunnen genieten. Forza is van mening dat kunst, nota bene ook nog eens betaald met gemeenschapsgeld, bereikbaar moet zijn voor onze inwoners door deze kunst vaker tentoon te stellen of via de bibliotheek uit te lenen.” Meijer kwam tijdens het Voorjaarsdebat nóg met een uitsmijter: “Als je de beste serviceverlenende gemeente wilt zijn dan snapt onze fractie niet waarom het voorbereiden, uitvoeren en toetsen van initiatieven door bedrijven en instellingen geld moet kosten in de vorm van leges. Wij vinden zoiets in schril contrast staan met de gemeentelijke ambities.” “De fractie van Forza staat voor transparantie van bestuur en participatie”, aldus Meijer die aandringt op snelle informatie vanuit het Raadhuis over allerlei zaken zoals aanleg van fietspaden en wijzigingen van verkeersbesluiten. Tenslotte pleit Meijer voor een voorrangspositie van eigen inwoners als het om woningen gaat: “Autochtone Nederlanders doen er blijkbaar minder toe dan nieuwkomers. Wij roepen dit College op om een krachtig geluid te laten horen naar de landelijke politiek in Den Haag. Pim Fortuyn zei ooit al: ‘Eigen volk eerst’. Autochtonen hebben immers wel een bijdrage aan onze samenleving geleverd”

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.