Toekomst Sociale Werkvoorziening in Haarlemmermeer

Michel van Dijk

Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Deze nieuwe wet bundelt enkele bestaande wetten, namelijk de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (uitgevoerd door de AM-groep) en de wet Wajong. De Wet sociale werkvoorziening gaat daardoor op slot. Nieuwe instroom is niet mogelijk. In totaal gaat het in Haarlemmermeer om meer dan 1800 mensen die onder de Participatiewet zullen vallen. De gemeente Haarlemmermeer is van plan om een nieuwe organisatie op te zetten die zich volledig bezig gaat houden met de uitvoering van de Participatiewet: De Haarlemmermeerse Werkorganisaties.  Tijdens de sessie afgelopen donderdag over de toekomst van de AM-groep en de nieuw op te richten Haarlemmermeer Werkorganisatie heeft Michel van Dijk, raadslid van Forza!, het volgende aangegeven:

Forza! wil dat zoveel mogelijk onderdelen van de (succesvolle) AM-groep worden overgenomen door de nieuwe Haarlemmermeer Werkorganisatie. Expertise en vaardigheden in de begeleiding van Wsw-cliënten liggen bij uitstek bij de AM groep. Deze expertise kan in de toekomst ook gebruikt worden voor mensen die een hogere loonwaarde (participatieladder) hebben.

Forza! vindt dat huidige mensen op de wachtlijst voor de sociale werkvoorziening direct geholpen en begeleid moeten worden.

Forza! wil discussie voeren met collegepartijen over de vraag of de gemeente veel moet investeren in de mensen met de allerlaagste verdiencapaciteit of dat de gemeente het geld niet beter kan inzetten om mensen met meer perspectief aan een baan te helpen. Een beschutte werkplek kost namelijk snel 30.000 euro per jaar.

Het college wil uitzendbureaus inzetten om mensen, die op afstand staan tot de arbeidsmarkt, aan een baan te helpen. Forza! gelooft daar niet in: Uitzendbureaus dienen namelijk geen maatschappelijk belang, maar een commercieel belang. Wanneer de gemeente toch deze bureaus gaat inzetten, vindt Forza! het belangrijk dat er resultaatafspraken gemaakt worden en niet alleen inspanningsafspraken. Van dit laatste zijn al teveel re-integratie cowboys rijk geworden.
Forza! maakt ook zich zorgen over de toekomst van het niet-gesubsidieerd personeel (de begeleiders, administratie, directie etc.) van de AM-groep. Zij hebben recent te horen gekregen dat zij mogelijk volgend jaar geen baan meer hebben. Het is begrijpelijk dat personeel dit moment niet gaat afwachten en gaat solliciteren. De beste medewerkers zijn dan vaak als eerste weg, waardoor de goede expertise en begeleiding door de AM-groep zal verminderen. Forza! wil dit voorkomen en daarom is het belangrijk dat voor al deze mensen een plek is in de nieuwe Haarlemmermeer Werkorganisatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.