Van der Linden Forza niet in tijdelijke auditcommissie MET REACTIE

28-03-2014 – Bron: HCnieuws

HOOFDDORP – De gemeenteraad was donderdagavond nog niet koud geïnstalleerd of de eerste beroering rond het ‘nieuwe’ raadslid Kees van der Linden (Forza!) was al een feit. Een meerderheid van 24 tegen 12 raadsleden stemde tegen zijn benoeming tot lid van de tijdelijke auditcommissie van de raad.

Kees van der Linden was in het verleden raadslid en wethouder voor de VVD. Hij is nu lid van Forza! en na een afwezigheid van 4 jaar in de gemeenteraad teruggekeerd.

De weerstand tegen zijn benoeming had te maken met een incident uit 2010, toen Van der Linden voorzitter van de auditcommissie was. Die commissie van raadsleden controleert de financiële handel en wandel van de gemeente.

Kees van der Linden wordt verweten dat hij de vertrouwelijkheid van die commissie heeft geschonden. Dat zou zijn gebeurd door Forza!-fractievoorzitter Paul Meijer tijdens een debat over de fraude bij gemeentelijk onderhoudsbedrijf De Waterwolf in september vorig jaar.

HAP-fractievoorzitter Marjolein Steffens-van de Water maakte tijdens de vergadering bekend dat haar fractie niet kon instemmen met de benoeming van Van der Linden. VVD-fractieleider Henk Kuipers sloot zich daar bij aan. Een meerderheid steunde dus het standpunt van HAP en VVD.

Kees van der Linden zelf reageerde laconiek op de commotie. Volgens hem slaan zijn critici de plank volledig mis. Hij benadrukte dat vergaderingen van de auditcommissie weliswaar besloten zijn, maar dat de uitkomsten daarvan wel degelijk openbaar zijn.

Van der Linden werd dus niet gekozen in de commissie. De raadsleden Els Berk (GroenLinks), Henk Kuipers (VVD) en Ron Heimerikx (HAP) kregen wel voldoende steun van hun collega’s.

REACTIE van Kees van der Linden:

Voor de volledigheid: de vergaderingen van de Haarlemmermeerse Auditcommissie zijn niet openbaar. Maar wat er in de Auditcommissie besproken wordt is alleen geheim als de voorzitter van de Auditcommissie uitdrukkelijk geheimhouding heeft opgelegd. Ik was in 2009 en 2010 voorzitter van de Auditcommissie en heb nimmer geheimhouding ten aanzien van enig onderwerp opgelegd.

Vorig jaar (2013) heb ik aan Paul Meijer meegedeeld dat Peter van Groenigen van de HAP eind 2009, begin 2010 vermoedelijk kennis had van fraude bij de Waterwolf en dat niet heeft gemeld bij mij, als voorzitter van de Auditcommissie, en ook niet bij toenmalige accountant van de gemeente, Deloitte.