Woningen voor eigen inwoners

Haarlemmermeer, 7 oktober 2012

Forza! wil meer woningen toewijzen aan eigen inwoners

 

Hoofddorp. De fractie van Forza! wil dat de gemeente meer sociale huurwoningen gaat toewijzen aan de eigen inwoners en met name aan de inwoners in de kleine kernen. De gemiddelde zoekduur in de gemeente moet volgens Forza! ook korter. Daarnaast wil Forza! dat de groep mensen die met voorrang een sociale huurwoningwoning krijgt toegewezen uitgebreid wordt met o.a. vertrekkende partners bij scheidingen en gezinnen die door inkomensverlies in de schulden komen en hun huis moeten verkopen. Forza! raadslid Michel van Dijk zal deze punten bespreken tijdens de door hem aangevraagde sessie in de gemeenteraad over de actualisatie van de woonruimteverdeling van de Stadsregio Amsterdam.

Van Dijk: “Op 16 oktober zal gestemd gaan worden over de actualisatie woonruimteverdeling in de stadregioraad Amsterdam. Hierin is Haarlemmermeer vertegenwoordigd door 7 raadsleden, waaronder ikzelf. Dus we hebben hierop zeker nog invloed. Ik ga graag een open dialoog aan met mijn collega’s in de raad en met het college over hoe we het best de belangen van onze inwoners kunnen dienen. Ik maak me echt zorgen en met name over de kleine kernen. Wat Forza! betreft weegt het belang van de huidige inwoners het zwaarst, maar we moeten ook geen hek om Haarlemmermeer willen zetten. Een goede doorstroming is in ons aller belang”.
Nieuw in de actualisatie is dat 15 – 20% van de vrijgekomen sociale huurwoningen via een loting worden verdeeld. De fractie van Forza! ziet wel het voordeel hiervan in voor starters en mensen die met spoed een woning zoeken, maar is wel bezorgd over het feit dat woningzoekenden overgeleverd zijn aan toeval en geluk. “Ook dit systeem is niet zaligmakend en zal voor veel teleurstelling zorgen”, aldus Michel van Dijk.