Wegstemmen van Fractieassistent van Forza! Leidt tot breuk binnen College partij D66

Merijka Setz uit fractie van D66 Haarlemmermeer gezet

De fractie van D66 Haarlemmermeer heeft unaniem besloten om met onmiddellijke ingang mevrouw M. Setz uit de fractie te zetten, het voltallige bestuur van D66 Haarlemmermeer ondersteunt deze beslissing. Mw Setz heeft voorafgaand aan een raadstemming van donderdag 9 februari jl. in strijd met het democratische principe van de volksvertegenwoordiging gehandeld, dan wel de schijn daartoe gewekt. Daarmee is wat betreft D66, de grens van het politiek betamelijke overtreden.

Onaanvaardbaar
Fractievoorzitter Abbas daarover: “Voor D66 is een democratisch, open en integer gedrag het hoogste goed in de partij. Als je bedoeld of onbedoeld je stem aanbiedt voor een tegenprestatie is dat voor onze fractie onacceptabel, laat daar geen twijfel over bestaan. Dit vertrouwen is afgelopen week geschonden en dit gedrag druist in tegen waar D66 voor staat. De fractie betreurt de ontstane situatie maar heeft geen andere keuze dan per direct afscheid te nemen van mw. Setz.”

Mevrouw Setz is zich momenteel nog aan het beraden op haar positie. Bestuur en fractie hebben mw. Setz met klem verzocht haar D66 zetel terug te geven aan de D66 fractie. Dit is conform de verklaring ondertekend door elk D66 fractielid waarin is opgenomen dat men zich verplicht om bij een voortijdig vertrek uit de D66 fractie, de D66 zetel terug te geven aan de D66 fractie. De vrijgekomen D66 zetel wordt vervolgens ingenomen door de eerstvolgende rechtsgeldige kandidaat van D66 in deze gemeente.
Raadstemming van 9 februari 2012

Op 9 februari jl. is zoals te doen gebruikelijk door D66 fractieberaad gevoerd over de door Forza! Haarlemmermeer voorgestelde fractie-assistent. De D66 fractie geeft aan dat deze stemming een vrije kwestie was, hetgeen betekent dat de fractieleden vooraf geen gezamenlijk stemgedrag afspreken. De gebeurtenissen tijdens dit fractieoverleg zijn aanleiding geweest voor de D66 fractie om afscheid te nemen van mw. Setz.
Fractieleider Abbas heeft de voorzitter van de Raad, burgemeester Weterings en alle fractievoorzitters van het besluit ten aanzien van mw. Setz op de hoogte gesteld. D66 Haarlemmermeer heeft hiermee adequaat gehandeld om zo snel mogelijk tot een normalisatie van de situatie te komen

Download hier de persverklaring van D66 Haarlemmermeer (pdf)
.