Forza!: fracties CDA en D66 geknecht door college

Hoofddorp, maandag 25 oktober 2010

De fractie van Forza! Haarlemmermeer zegt dat ze vorige week donderdagavond tijdens de raadsvergadering met verbijstering heeft moeten aanschouwen hoe CDA en D66 hun amendement op een raadsvoorstel van het college op het laatste moment op onverklaarbare wijze niet hebben willen indienen. CDA en D66 wilden samen met de HAP een amendement indienen op een voorstel van het college. Hiervoor hebben de partijen de afgelopen week flink hun best gedaan om steun in de raad te krijgen.

Forza!-raadslid Michel van Dijk: “Een dag voor de raadsvergadering heb ik uitgebreid gesproken met een fractielid van het CDA. Ik was in eerste instantie niet voor het voorstel. Uiteindelijk ben ik na veel praten overtuigd geraakt van de meerwaarde van het amendement en heb ook mijn fractie geadviseerd voor het amendement te stemmen. Wat schetst mijn verbazing dat het amendement alleen nog maar werd ingediend door de HAP en dat de fracties van het CDA en D66 tegen dit amendement stemden. Ik was verbijsterd.”

Forza!-fractievoorzitter Paul Meijer kan zich niet aan het idee onttrekken dat het CDA en D66 fors onder druk zijn gezet door het college en dat het college heeft willen laten zien dat zij het voor het zeggen hebben. “In een duaal systeem moet een fractie gewoon eigen initiatieven kunnen nemen. Daar is het dualisme voor bedoeld. Het amendement dat de fracties van het CDA en D66 wilden invoeren, was niet in strijd met het collegeprogramma en zij hadden het volste recht dit initiatief te nemen. Het college heeft gewonnen en heeft nu strak de regie over 20 zetels in de raad. Want het is niet te verwachten dat de fracties van CDA en/of D66 ooit nog met een voorstel gaan komen die niet goedgekeurd is door het college. Dat is jammer.”