Raadsleden gaan debat aan

Hoofddorp, woensdag 26 mei 2010

‘Rumoer in de raad’. Zo heet de nieuwe rubriek, waarin de raadsleden Nicole Mulder (GroenLinks) en Michel van Dijk (Forza! Haarlemmermeer) vanaf volgende week met elkaar in debat gaan over actuele onderwerpen. De column ‘Rumoer in de raad’ verschijnt eens per twee weken in deze krant.

Nicole Mulder en Michel van Dijk zijn beiden nieuw in de gemeenteraad na de verkiezingen van 3 maart. Mulder kwam vorige maand op het idee om een discussie op touw te zetten met een politieke tegenpool uit de gemeenteraad. Zij werd daarbij geïnspireerd door de debatcolumn ‘Haagse Herrie’ die tot voor kort wekelijks in dagblad Spits verscheen. In deze column bespraken de Tweede-Kamerleden Harry van Bommel (SP) en Hero Brinkman (PVV) de dagelijkse actualiteit.

Nicole Mulder: “GroenLinks heeft een initiatief willen nemen in het op gang brengen van een open en inhoudelijk debat tussen vertegenwoordigers van een linkse en een rechtse partij uit de gemeente Haarlemmermeer. In de landelijke politiek lijkt dit inhoudelijke debat namelijk wel eens te verstommen. GroenLinks vult binnen de huidige gemeenteraad het meest ‘linkse’ deel in. Voor het ‘rechtse’ aandeel geldt dit vrijwel zeker voor de fractie van Forza! Beide fracties zullen de komende bestuursperiode daarmee de linker- en de rechtervleugel van de oppositie vertegenwoordigen.”

Nicole Mulder zal volgende week in de eerste aflevering van de nieuwe rubriek haar tegenstrever Michel van Dijk formeel uitnodigen om mee te doen en daarbij ook direct op een actueel onderwerp ingaan. Daarna is het de beurt aan Michel van Dijk om daarop te reageren en eventueel een andere tegenstrever uit te nodigen. Volgens beide raadsleden kan de nieuwe column een interessant en ludiek debat opleveren voor de lezers van de Hoofddorpse Courant. “Met achtergronden over wat er in de lokale politiek en in de raad speelt. Wij kunnen bovendien als nieuwe raadsleden onbevangen onze verwondering uitspreken over het reilen en zeilen van het Haarlemmermeerse bestuur en de politiek.” De initiatiefnemers hopen met de column de belangstelling voor de lokale politiek te vergroten en de afstand tussen politici en de burger te verkleinen.